Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

132 §

10.4.2017

 

§ 50

Asianro 3424/10.02.02/2016

 

 

Hietasalon osayleiskaava

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 10.4.2017 132 §

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Hietasalon osayleiskaavatyö sisältyy Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2016. Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyinen yleiskaava vastaamaan olevien lomarakennuspaikkojen osalta olemassa olevaa tilannetta. Alueen virkistyskäyttö, rakennushistoria ja luontoarvot otetaan huomioon samoin kuin pohjaveden suojelu. Nykyisen kaavan mukaan lomarakennuspaikat ovat yhdyskuntateknisenhuollon alueella ja virkistysalueella eikä laajentaminen tai uudisrakentaminen ole rakennuspaikoilla sallittua.

 

Osayleiskaavaselostus käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaratkaisun. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä vahvistuessaan kumoaa kaava-alueen osalta Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.

 

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 16.1.–15.2.2017. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet. Näiden pohjalta nähtävillä ollutta kaavaehdotusta on tarkennettu. Tarkennukset eivät ole merkittäviä eikä ne aiheuta uutta nähtäville asettamista.

 

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 10.4.2017 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

 

 

 

Liitteet

 

3424/2016 Hietasalon osayleiskaava (10.4.2017 )

 

 

3424/2016 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen(10.4.2017)

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Timo Kortelainen

puh. +358 44 718 5433

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

8

3424/2016 Hietasalon osayleiskaava (10.4.2017 )

 

9

3424/2016 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen(10.4.2017)

 

Em. liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan 10.4.2017 liitteenä.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.4.2017 päivätyn osayleiskaavan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa