Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

87 §

3.5.2017

 

§ 179

Asianro 6609/10.00.02.00/2016

 

 

Kiinteistöjä 297-4-11-1 ja 297-4-11-2 koskevan tarjouksen hyväksyminen

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 3.5.2017 87 §

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 319 kiinteistöjen 297-4-11-1 ja 297-4-11-2 kehittämistä koskevan aiesopimuksen. Kiinteistö 297-4-11-1 on kaupungin omistama ja sillä sijaitsee ns. Voiportin rakennus. Kiinteistön 297-4-11-2 omistaa yksityisessä omistuksessa oleva Kiinteistö Oy Tulliportinkatu 50 (jäljempänä kiinteistöyhtiö) ja kiinteistöllä sijaitsee huoltoasemarakennus. Kiinteistöjen sijainti on osoitettu alla olevissa kartoissa.

 

 

 

Aiesopimuksessa sovittiin muun muassa, että kiinteistöille pyritään tarjouskilpailun avulla etsimään ostaja, jonka kanssa kiinteistöjä lähdetään kehittämään yhtenä kokonaisuutena. Tarkoituksena on, että kiinteistöt asemakaavoitetaan asuinkäyttöön ja sen jälkeen myydään tarjouskilpailun voittaneelle ostajalle. Tarjouskilpailun järjestämistä varten kiinteistöjen maankäytöstä laadittiin viitesuunnitelma, jonka pohjalta tarjouksia pyydettiin ja asemakaavoitusta lähdetään valmistelemaan.

 

Aiesopimuksen mukaan tarjouskilpailussa hyväksytyn tarjouksen tekijän kanssa neuvotellaan esisopimus kiinteistöyhtiön koko osakekannan ja kaupungin omistaman kiinteistön tulevasta kaupasta. Lopulliset kaupat tehdään sitten, kun kiinteistöille on tullut voimaan asuinrakentamisen mahdollistava asemakaava. Aiesopimuksessa sovittiin, että tarjouskilpailussa hyväksytyn tarjouksen mukainen kokonaiskauppahinta jakaantuu lopullisissa kaupoissa siten, että kaupunki saa kiinteistönsä kauppahintana 30 % tarjouskilpailun voittaneesta kokonaiskauppahinnasta ja kiinteistöyhtiön osakkeenomistajat saavat kiinteistöyhtiön osakekannan kauppahintana 70 % tarjouskilpailun voittaneesta kokonaiskauppahinnasta.

 

Tarjouskilpailu järjestettiin maaliskuussa 2017. Asetettuun määräaikaan 31.3.2017 kello 12.00 mennessä saapui viisi suljettua tarjouskuorta. Tarjoukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.

 

 

Tarjouksen tekijä

Tarjottu kokonaishinta euroa

SSR Itä-Suomi Oy

1 750 001

Rakennuskartio Oy

2 294 900

Peab Oy

1 894 400

Rakennustyö Salminen Oy

1 712 000

YIT Rakennus Oy

1 852 000

 

 

Rakennuskartio Oy:n tekemä tarjous 2 294 900 euroa oli tarjouksista korkein. Kaupunginhallitukselle esitetään sen hyväksymistä. Kiinteistöyhtiön osakkeenomistajien edustajilta on saatu ilmoitus, että osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet tarjouksen.

 

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen kaupungin, kiinteistöyhtiön ja sen osakkeenomistajien sekä Rakennuskartio Oy:n kesken aletaan neuvotella Voiportin kiinteistökaupan ja kiinteistöyhtiön osakekannan kaupan esisopimusta. Esisopimus valmistellaan kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi erikseen. Kaupungin ja kiinteistöyhtiön kesken neuvotellaan lisäksi tulevaan asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus.

 

Vaikutusten arviointi             Päätösesityksellä ei ole ilmastovaikutuksia. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska hankkeessa tavoitellaan rakennusalaa työllistävää asuntorakentamista.

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että kaupunki osaltaan hyväksyy Rakennuskartio Oy:n tekemän 2 294 900 euron suuruisen tarjouksen kiinteistöistä 297-4-11-1 ja 297-4-11-2.

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen           

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa