Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 181

Asianro 3354/00.04.00/2017

 

 

Maakunta- ja soteuudistus / edustajien nimeäminen Pohjois-Savon väliaikaishallintoon / nimeämispyyntö

 

 

                                            Nimeämispyyntö 27.4.2917

                                                       Pohjois-Savon liitto

                     

Maakuntien perustamisesta säädetään lakiesityksessä maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta. Suunnitellun aikataulun mukaan maakunnat perustetaan tämän lain nojalla 1.7.2017. Ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka maakunnan puolesta päätöksiä tekee väliaikainen valmistelu-toimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa (tehtävät lueteltu tarkemmin liitteenä 1 olevassa lakiluonnoksessa).

 

Voimaanpanolakiesityksen mukaan maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaan-hoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelu-toimielimen kokoonpanosta. Maakuntahallitus asettaa valmistelutoimielimen ao. tahojen kanssa sovitun mukaisesti.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten tulee olla em. organisaatioiden viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.4.2017 aloittaa maakunta- ja sote-uudistuksen voimaanpanosta säädetyn lakiluonnoksen mukaisen väliaikaisen valmisteluelimen perustamista koskevat neuvottelut (liite 2).

 

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti pyydämme alla mainittuja tahoja ilmoittamaan Pohjois-Savon liitolle 31.5.2017 edustajan/edustajat sekä vara-edustajan/-edustajat kutakin paikkaa kohti yksi naisedustaja ja yksi miesedustaja.

• kunnat ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä 6 paikkaa,

• sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhteensä 2 paikkaa,

• maakunnan liitto 1 paikka,

• elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 paikka,

• työ- ja elinkeinotoimisto 1 paikka ja

• pelastuslaitokset yhteensä 1 paikka

 

Pyydämme toimittamaan edustajien ja varaedustajien tiedot sähköisesti Pohjois- Savon liiton kirjaamoon kirjaamo@pohjois-savo.fi 31.5.2017 mennessä.

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen sen jälkeen, kun laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta on hyväksytty.

 

                                                      _ _ _

 

Kuopion ja Siilinjärven virkamiesjohdon kesken on neuvoteltu asiaan liittyen ja yhteinen näkemys on, että kuntien ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden 6 paikasta Kuopion seudulla olisi olla 3 paikkaa niin, että Kuopiolla 2 ja Siilinjärvellä 1.

 

Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Savon kuntien väkiluku oli 31.12.2016 yhteensä 247 776 henkilöä, joista Kuopion ja Siilinjärven yhteenlaskettu väkiluku on yli 50 % (Kuopio 117 740 ja Siilinjärvi 21 768). 

 

 

 

Liitteet

14

3354/2017 Väliaikaishallinto liite mkh2404

 

15

3354/2017 MKH240417_pkote§56

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää Kuopion kaupungin varsinaisiksi edustajiksi Pohjois-Savon väliaikaiseen valmistelutoimielimeen seuraavat henkilöt:

1. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta (varahenkilö vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen)
2. Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen (varahenkilö palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas)

Kuopion kaupungin näkemyksen mukaan olisi lisäksi luontevaa, että valmistelutoimielimen puheenjohtaja nimettäisiin kuntien nimeämistä edustajista ottaen huomioon kuntasektorilta maakuntaan siirtyvien toimintojen volyymi.

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa