Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

88 §

3.5.2017

 

§ 173

Asianro 3305/10.00.01.00/2017

 

 

Alueiden ostaminen Metsähallitukselta Pienestä Neulamäestä tiloista 297-410-5-39, 297-410-5-40 ja 297-410-2-2

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 3.5.2017 88 §

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Pienen Neulamäen alue on aikaisemmin ollut puolustusvoimien käytössä.  Viime syksynä voimaan tulleessa Pienen Neulamäen osayleiskaavassa alue on pääosin osoitettu työpaikka-alueiksi. Alueen eteläosa on ostettu kaupungille 2008 ja se on asemakaavoitettu. Sen tonteista on jo rakennettu merkittävä osa.

 

Pääosa alueesta on edelleen valtion omistuksessa. Sitä hallinnoivan Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu kauppa 76,4 ha:n alueesta hintaan 1,753 miljoonaa euroa. Alueen puuston kokonaisarvo on 0,3 miljoonaa. Kauppaan sisältyy rantaviivaa lähes kilometri. Yleiskaavan työpaikka-aluetta on noin 35 ha, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin Pienen Neulamäen ensimmäisessä vaiheessa. Hinnoittelu on linjassa alueen ensimmäisen kaupan kanssa.

 

Kauppa mahdollistaa yritystonttien asemakaavoittamisen useiden vuosien tarvetta vastaamaan. Tällä on erityistä merkitystä, jos Finnpulpin tehdashanke toteutuu. Tehtaan yrityselämää vireyttävä vaikutus lisää myös pienempien yritystonttien kysyntää.

 

Huomattava osa alueesta jää edelleen Metsähallituksen omistukseen. Kauppaan sisältyy linjaus, että näillä alueilla yleiskaavaa lähdetään toteuttamaan Metsähallituksen toimesta louhimalla kallioalueita kiviainesmarkkinoille. Louhinta tehdään kaupungin tekemän asemakaavaa ennakoivan suunnitelman mukaisesti. Ratkaisu helpottaa aikanaan yleiskaavan mukaisten alueiden jalostamista yritystonteiksi.

 

 

Vaikutusten arviointi             Kauppa on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska kaupungin maanomistus tukee  kaupunkirakenteen suunnitelmallisuutta ja yritystonttien tarjontaa.

 

Esitys                                         Lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupan, jolla Metsähallitukselta ostetaan 76,4 ha:n alue otsikossa mainituista tiloista 1,753 miljoonan euron hinnalla ja muutoin asiakirjoissa olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla. Kauppakirjaan voidaan kansliatoimenpiteinä tehdä pieniä muutoksia.

 

 

Liitteet

 

3305/2017 Metsähallituksen kauppakirjaluonnos (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Heikki Hatakka

puh. +358 44 718 5509

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen           

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

4

3305/2017 Metsähallituksen kauppakirjaluonnos

 

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti kaupan, jolla Metsähallitukselta ostetaan 76,4 ha:n alue otsikossa mainituista tiloista 1,753 miljoonan euron hinnalla ja muutoin asiakirjoissa olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla. Kauppakirjaan voidaan kansliatoimenpiteinä tehdä pieniä muutoksia.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa