Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2017/Pykälä 192

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

140 §

24.4.2017

 

§ 192

Asianro 8404/00.01.01/2016

 

 

Kaupunginjohtajan viransijaisen nimeäminen

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.4.2017 140 §

 

 

                                                      Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan kaupunginjohtaja Petteri Paroselle palkatonta virkavapaata 1.6.-27.11.2017 väliselle ajalle vuorotteluvapaalle siirtymistä varten. Edelleen kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 3.4.2017 kaupunginjohtaja Petteri Paroselle vuosilomaa ajalle 18.4.-31.5.2017.

    

Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

 

Henkilöstöasioista annetun johtosäännön 5 § mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden palkasta.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 3 §:n mukaan kaupunginjohtajaa koskevat asiat esittelee kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

 

Kaupunginhallitus päättää tarvittaessa erikseen muista kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyistä.

 

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                        

 

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

 

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                    

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

kaupunginhallitus

1. nimeää palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen kaupunginjohtajan viransijaiseksi 1.5.–27.11.2017 väliseksi ajaksi. Jarmo Pirhonen hoitaa kaupunginjohtajan virkatehtävien ohessa myös kaupunkiympäristön palvelualuejohtajan tehtäviä mm. kaupunkirakennelautakunnan esittelijänä.

2. päättää maksaa palvelualuejohtaja Jarmo Pirhoselle kaupunginjohtajan viransijaisuudesta korvauksena 3010.62 €/kk (kokonaispalkka on tällöin 12 650 €/kk).

 

 

Päätös                                       Merkittiin, että palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.4.2017 nimennyt palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen kaupunginjohtajan viransijaiseksi 1.5.–27.11.2017 väliseksi ajaksi. Jarmo Pirhonen hoitaa kaupunginjohtajan virkatehtävien ohessa myös kaupunkiympäristön palvelualuejohtajan tehtäviä mm. kaupunkirakennelautakunnan esittelijänä.

 

Kaupunginjohtajan sijaisuuden hoitoon liittyvien järjestelyiden aikana kaupungin johto toimii aiempaan nähden pienemmällä henkilömäärällä, minkä seurauksena myös palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan työmäärä ja vastuut lisääntyvät. Lisäksi on keskusteltu siitä, että kaupungin virkajohdon sijaistamisen varmistamiseksi hallintojohtaja Heikki Vienola määrättäisiin toimimaan vs. kaupunginjohtajan kolmantena sijaisena. Omistajaohjauksen osalta on keskusteltu talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikaisen vastuun lisäämisestä konserniyhteisöjen ohjaustehtäviin liittyen Jarmo Pirhosen toimiessa vs. kaupunginjohtajana. Näiden järjestelyjen johdosta aiheutuvien lisätehtävien ja -vastuiden hoitamisesta on ajateltu maksettavan lisävastuukorvauksena edellä mainituille henkilöille 7,5 %:n korotus kuukausipalkkaan 1.6.–27.11.2017 väliseltä ajalta. 

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

 

Henkilöstöasioista annetun johtosäännön 5 § mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden palkasta. Palvelukseen ottavana viranomaisena on palvelualuejohtajien osalta kaupunginvaltuusto.

 

Henkilöstöasioista annetun johtosäännön 7 §:n mukaisesti muiden viranhaltijoiden osalta henkilöstöasioista vastaava päättää palkan määräaikaisesta tarkastamisesta enintään kymmenellä prosentilla, kun tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu, eikä palkka vastaa muuttuneita tehtäviä. Hallintojohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan osalta henkilöstöasioista vastaavana viranhaltijana toimii kaupungin henkilöstöpäällikkö.

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää, että
 
1. palvelualuejohtaja Markku Tervahaudalle ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaalle maksetaan lisävastuukorvauksena 7,5 %:n korotus heidän nykyiseen kuukausipalkkaan 1.6.2017 – 27.11.2017 välisenä aikana ja

2. hallintojohtaja Heikki Vienola määrätään toimimaan vs. kaupunginjohtajan 3. sijaisena 1.6.2017 – 27.11.2017 välisenä aikana.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että palvelualuejohtajat Markku Tervahauta ja Pekka Vähäkangas sekä hallintojohtaja Heikki Vienola poistuivat kokouksesta esteellisinä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Päätettiin, että pöytäkirjanpitäjänä asiakohdassa toimii strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa