Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2017/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

53 §

16.5.2017

 

§ 196

Asianro 2712/00.01.03.00/2017

 

 

Valtuustoaloite / lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon pohjaksi

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 53 §

 

 

                                                      Tiina Kaartinen on jättänyt yhdessä 31 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 27.3.2017 lapsivaikutusten arvioinnista päätöksenteon pohjaksi.

 

Aloitteessa todetaan, että lapsivaikutusten arvioinnin tulee kuulua osana kaupungin päätöksentekoprosessiin mm. lautakunta- ja valtuustotyön osana. Valtuusto ja lautakunnat voivat ennakkoon linjata mitkä päätökset vaativat ennakkoarviointia joko vuosittain tai valtuustokauden tarkastelussa.

 

Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupunki ottaa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin aina kun

 

1.      kaupunki valmistelee talousarviota

2.     kaupunki valmistelee lasten- ja nuorten palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa koskevia päätöksiä (sis. päiväkotien ja koulujen ryhmäkokopäätökset)

3.     kaupunki laatii yleiskaavaa, asemakaavaa ja rakennusjärjestystä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden lausunto:

 

Hyvinvoinnin edistämisen sekä Kasvun ja oppimisen palvelualueilla tuotetaan laajasti palveluita, jotka ovat kohdennettu lapsille ja lapsiperheille. Laajojen koulutus-, kasvatus- sekä nuorisopalvelujen lisäksi on lapsille ja lapsiperheille tarjolla kaupungin palveluina laajat taide-, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluita järjestettäessä on lähtökohtana ollut kaupunkilaisten tarpeisiin vastaaminen.  Lasten ja nuorten palveluita ja palveluverkkoa koskevien ratkaisujen valmistelussa on tehty laajoja lapsivaikutusten arviointeja mm. koulumatkojen turvallisuuden ja leikki- ja liikuntatilaratkaisujen yhteydessä. Lautakuntien päätettäväksi tulevissa asioissa on käytetty myös erillistä vaikutusten arviointi-lomaketta.

 

Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on kuntalain mukaisesti kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen. Tämä näkyy myös nuorisovaltuuston toimintana Kuopion kaupungissa. Lasten oikeuksien sopimuksen 3 artiklain mukaisesti

 

1.      Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

2.     Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin.

3.     Sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta pitää valtuustoaloitetta tärkeänä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen mukaisen käytännön lapsivaikutusten arvioinnista otettavaksi osaksi kaupungin päätöksentekoprosessia.

 

Vaikutusten arviointi             Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

 

Esitys                                         Esitän että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon palvelualueen lausuntona em. valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

2712/2017 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

 

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                 Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

 

 

Liitteet

16

2712/2017 Valtuustoaloite

 

                                                     

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa