Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2017/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 4621/00.03.00.00/2017

 

 

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma kaudelle 2017 - 2021

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                                          Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Havainnot annetaan valtuustolle vuosittain arviointikertomuksessa.

 

Tarkastuslautakunnan tulee laatia toimikauden 2017 – 2021 kattava arviointisuunnitelma. Suunnitelma muodostaa perustan vuosittain hyväksyttävälle tarkastuslautakunnan työohjelmalle, missä määritellään yksityiskohtaisemmin arviointikohteet (esim. palvelualueet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt).

 

                                                          Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on tarkastuslautakunnan toiminnan vaikuttavuuden edistäminen kohdistamalla toimintaa erityisesti kaupungin kokonaisedun kannalta olennaisiin ja merkityksellisiin kohteisiin.

 

                                                          Tarkastus- ja arviointisuunnitelmassa eri toimielimet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt on luetteloitu ja arviointikokoukset on jaettu tilivuosille 2017 – 2020.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

 

Liitteet

1

Arviointisuunnitelma 2017-2021 luonnos ja tarkastuslautakunnassa 21.6.2017 hyväksytty

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan arviointisuunnitelman kaudelle 2017 - 2021.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen.

 

Jäsen Kalle Keinänen esitti, että arviointikokoukset Kuopion Energia Oy:ssä pidetään vuosittain.

 

Esittelijä täydensi päätösehdotusta siten, että Kuopion Energia Oy:n arviointikokoukset lisätään arviointisuunnitelman jokaiselle vuodelle.

 

Merkittiin, että pöytäkirjaan liitetään täydennetty arviointisuunnitelma vuodelle 2017 - 2021.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa