Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2017/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                                          Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

                                                          Luottamushenkilöistä  ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

•valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

•kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä

•omistajaohjausjaoston jäsenet, esittelijä

•lähidemokratiajaoston jäsenet, esittelijä

•lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät

•kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet

•kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, varajäsenet ja esittelijä

•perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

 

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 


 

 

Päätösehdotus                          

 

Tarkastustoimistosta on lähetetty sidonnaisuusilmoituslomake niille luottamustoimiin valituille henkilöille, joita ilmoitusvelvollisuus koskee ja pyydetty palauttamaan ilmoitukset 14.8.2017 mennessä. Kaksi viikkoa ennen määräajan päättymistä lähetetään muistutusviesti niille henkilöille, jotka eivät ole palauttaneet sidonnaisuusilmoitustaan.

Yhteenveto ilmoituksista esitellään lautakunnalle syyskuun kokouksessa ja toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi yhteenveto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa