Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.07.2017/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 10

Asianro 5242/02.08.00.01/2016

 

 

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus / urakoitsijoiden valinta

 

 

Tuotantopäällikkö Markku Lehtola
Kuopion Vesi / Vedentuotanto

 

 

Kuopion Veden vedentuotanto käynnisti Itkonniemen vesilaitoksen saneeraussuunnittelun vuoden 2016 aikana. Hanke käsittää vesilaitoksen automaatiojärjestelmän sekä siihen liittyvien prosessi-, koneisto- ja instrumenttilaitteistojen uusimisen. Tämän lisäksi saneerataan laitoksen LVI-järjestelmät sekä osia toimistotiloista, laboratoriosta ja valvomosta. Vedenkäsittelyprosesseihin ei tehdä merkittäviä muutoksia. Automaation, sähkön ja instrumentoinnin osalta saneerataan myös samassa yhteydessä vedentuotannon keskeisen kaupunkialueen kaukovalvontakohteita.

 

Itkonniemen vesilaitoksen saneerausurakka toteutetaan kahtena urakkana. Pääurakka (RU) sisältää rakennus-, LVI-, putkisto- ja koneistotyöt hankintoineen täysin valmiiksi ja toimintakuntoon saatettuna. Pääurakoitsija toimii koko hankkeen lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohteen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiourakka (SIA) toteutetaan pääurakalle alistettuna sivu-urakkana. Konsultin laatiman kustannusarvion mukaan hankintakokonaisuus ei ylitä erityisalojen hankintalain mukaista kynnysarvoa.

 

Tarjouskilpailussa pääurakan osalta käytettiin ns. rajoitettua menettelyä. Pääurakasta tarjoukset pyydettiin neljältä alan urakoitsijalta (Suomen Maastorakentajat Oy, Econet Oy, T & A Mämmelä Oy ja Savo-Karjalan Vesihuolto Oy).

 

Hankkeen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiourakan (SIA) asiakirjat on laadittu siten, että urakkamuotona tulee olemaan kokonaistoimitus (KVR), jossa urakan yksityiskohtainen toteutussuunnittelu sisältyy urakkaan. SIA- tarjousasiakirjat lähetettiin Insta Automation Oy:lle, joka toteutti vuonna 2014 - 2015 Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon laajennuksen- ja saneerauksen SIA-urakan. Lehtonimen urakassa tehtiin tekniset periaatepäätökset koko Kuopion Veden automaatio- ja kaukokäyttöjärjestelmistä sekä raportointi – ja kunnossapitojärjestelmistä.  Lehtoniemen urakassa toteutettiin myös osittain vedentuotannon etäkohteiden kaukokäyttö- ja automaatiotoimintoja, sekä WAHTI- raportointi– ja kunnossapitojärjestelmä Itkonniemen vesilaitokselle.

 

Urakkakohdetta esiteltiin Itkonniemen vesilaitoksella 26.4.2017. Tarjouspyyntöaineistossa edellytettiin urakoitsijoiden osallistuvan urakan esittelytilaisuuteen.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettu tarjousten jättöajan päättyminen oli 31.5.2017 klo 14:00. Urakan esittelytilaisuudessa urakoitsijat totesivat laskenta-ajan hieman lyhyeksi ja pyysivät lisälaskenta-aikaa. Tilaaja antoi lisälaskenta-aikaa siten, että tarjoukset tulee olla toimitettuna 12.6.2017 klo 12:00 mennessä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuun osoitteeseen.

Määräaikaan mennessä saatiin pääurakasta kaksi tarjousta (Suomen Maastorakentajat Oy ja Savo-Karjalan Vesihuolto Oy).  SIA-urakasta jätti tarjouksen Insta Automatio Oy. Tarjoukset avattiin 12.6.2017 klo 14:00. Kaikki tarjoukset täyttivät urakka-asiakirjoissa määritellyt vaatimukset.                                              

 

Pääurakan osalta suoritettiin selonottopalaveri 14.6.2017 ja SIA-urakan osalta 15.6.2017. Edullisimman urakkatarjouksen pääurakasta antoi Savo-Karjalan Vesihuolto Oy, jonka veroton kokonaistarjous oli 2 296 000,00 € ja SIA-urakasta Insta Automation Oy, jonka veroton kokonaistarjous oli 2 438 000,00 €.

 

Urakan alkamisajankohta sijoittuu syksyyn 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Kustannusjakautuma tulee olemaan noin 20 % vuodelle 2017 ja loput 80 % vuodelle 2018. Hankkeelle on varattu tälle vuodelle 0,9 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle 4,1 miljoonaa euroa.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion Veden johtokunta hyväksyy esitetyt urakoitsijat ja oikeuttaa Kuopion Veden käymään urakkaneuvottelut, tekemään urakkasopimukset ja tilaamaan Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen pääurakan Savo-Karjalan Vesihuolto Oy:ltä sekä SIA-urakan Insta Automation Oy:ltä.

 

 

 

Liitteet

1

Tarjoustenavauspöytäkirja

 

Viiteaineisto

1

Tarjouspyyntö / pääurakka_RU

 

2

Tarjouspyyntö_SIA

 

3

SKVH tarjous (jaetaan johtokunnan jäsenille)

 

4

Insta Automation Oy tarjous (jaetaan johtokunnan jäsenille)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Seppo Soininen

puh. +358 44 718 5370

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen                 

 

Johtokunta hyväksyy tuotantopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa