Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.07.2017/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 5282/00.02.03/2017

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen kokousten esittelijä ja esittely

 

 

Hallintosäännön 142 §:ssä on määräykset esittelijästä seuraavasti:

       Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin-johtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

       Muun toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittely-vastuu jakautuu esittelijäöiden kesken.

       Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Hallintosäännön 143 §:ssä on määräykset esittelystä seuraavasti:

       Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

       Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmiste-lusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

       Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

       Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

       Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksenpohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kari Kuosmanen

puh. +358 44 718 5315

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

Päätösehdotus                          Puheenjohtaja

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja Kirsi Laamanen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisensa.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa