Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.07.2017/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 5330/00.02.03/2017

 

 

Johtokunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäolo

 

 

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen
Kuopion Vesi / Verkosto

 

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 150 §:n mukaan toimielimen kokouksista pidetty pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua jäsentä.

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 151 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että johtokunta päättää, että johtokunnan toimikaudella 19.6.2017 - 31.5.2021 sen kokouksista pidetty pöytäkirja

       tarkastetaan tekniikan niin mahdollistaessa välittömästi kokouksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään toisena kokouspäivää seuraavana arkipäivänä ja

       pidetään nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

                                                     

                                                      Valmistelija                                                         

Kari Kuosmanen

puh. +358 44 718 5315

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen                 

 

Johtokunta hyväksyy vs. toimitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa