Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 5527/11.01.00/2017

 

 

Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Premium Board Finland Oy, selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 31.8.2017 mennessä Premium Board Finland Oy:n esittämästä Juankosken kartonkitehdasta koskevasta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisten päästötasojen saavuttamista koskevasta selvityksestä. Selvitys liittyy tehtaan ympäristöluvan tarkistamista koskevaan hakemukseen. BAT-selvitys jaetaan esityslistan viiteaineistona.

 

 

 

                                                         

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Premium Board Finland Oy:n BAT-selvityksestä Itä-Suomen aluehallintovirastolle:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että tehty Juankosken kartonkitehdasta koskeva BAT-selvitys osoittaa tehtaalla olevan lukuisa määrä asioita, jotka eivät tehtaan osalta täytä massa- ja paperiteollisuuden, mekaanisen massan valmistusta sekä paperin ja kartongin valmistusta koskevia BAT-päätelmiä. Puutteet ovat merkittäviä, vaikka otettaisiin huomioon se, että kyseessä on vanha, olemassa oleva tuotantolaitos. Ympäristön ja päästöjen kannalta vakavimmat puutteet liittyvät seuraaviin seikkoihin:

 

        kemikaalien varastointi ja käyttö

        tehtaan kuorimon tekniikka ja veden kulutus

        puun varastointi

        tehdasalueen hulevesien käsittely

        tuotantoprosessin veden kulutus ja jätevesikuormitus

        tuotantolaitoksen energiatehokkuus

 

Lautakunnan mielestä myöskään jätehuollon, meluntorjunnan ja maaperän suojelun osalta ei ole täysin osoitettu, miten hyvin käytännössä BAT-taso tehtaalla täyttyy.

 

Tehdyssä tehtaan BAT-selvityksessä lukuisten seikkojen osalta todetaan, että tehtaalla on suunniteltu tehtävän toimia BAT-tasoon pääsemiseksi tai että niitä tullaan selvittämään tarkemmin tuotannon käynnistymisen jälkeen tai että niitä on selvitetty. Minkään toimen osalta ei kuitenkaan ole esitetty tarkempaa aikataulua niiden toteutuksesta. Näin ollen niiden toteutumisesta ei ole mitään varmuutta. Osaa toimenpiteistä ei ole katsottu tarpeelliseksi perustelematta tätä tarkemmin. 

 

BAT-selvityksessä todetaan, että tehtaan tuotanto on tarkoitus saada täyteen mittakaavaan vuoden 2017 loppupuolella. Tämä lautakunnan mielestä edellyttää sitä, että tehtaalla ryhdytään tärkeimmissä kohteissa ja asioissa pikaisesti toteuttamaan tärkeimpiä toimia BAT-tason saavuttamiseksi. Tämä edellyttää myös pikaisesti tehtaan ympäristöluvan tarkistamista ja BAT-vaatimusten huomioon ottamista päätöksessä. Ympäristöluvan päivitys tulisi olla tehty ennen, kuin tehtaan toimintaa jatketaan nykyistä täysimääräisemmin.

 

Lautakunta katsoo, että tehtaan nykyinen ympäristölupa vuodelta 2005 ei BAT-tason osalta, mutta myöskään monien muiden seikkojen osalta ole ajantasainen. Muun muassa ympäristönsuojelulain muutos vuonna 2010 on tuonut direktiivilaitoksille lukusia uusia vaatimuksia, jotka nykyisessä luvassa on otettu huomioon vaillinaisesti tai ei ollenkaan.

 

Vuoden 2017 alussa tehdyn Juankosken kuntaliitoksen seurauksena Premium Board Finland Oy:n toiseksi valvontaviranomaiseksi (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on muuttunut Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta ja sen alainen Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Lautakunta pyytää, että sillä olisi mahdollisuus antaa lausunto jo vuonna 2012 jätetystä lupahakemuksesta. Näin lautakunnalla olisi mahdollisuus ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa nykyisistä lähtökohdista tehtaan ympäristönsuojeluun, ympäristövaikutuksiin ja niiden seurantaan.

 

 

Viiteaineisto

*

5527/2017 BAT-selvitys 10.5.2017

 

                                                          Valmistelija                                                           

Erkki Pärjälä

puh. +358 44 718 2142

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa