Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 13

Asianro 2051/10.03.00.02/2015

 

 

Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä Kuljetus Tissari Oy:ltä Savon Kuljetus Oy:lle / Savon Kuljetus Oy / Kuopio, Käärmelahti, Käkelä 476-405-35-2

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Hakija                                              Savon Kuljetus Oy

                                                          Suurahontie 5

                                                          70460 Kuopio

 

Asian vireille tulo                        Hakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 5.5.2017

 

 

Hakemuksen sisältö                  Savon Kuljetus Oy hakee ympäristö- ja rakennuslautakunnan Kuljetus Tissari Oy:lle  13.8.2015 § 76 myönnetyn maa-ainesluvan siirtoa Savon Kuljetus Oy:n nimiin, ottaen samalla lupaan liittyvät velvoitteet vastattavakseen.

 

                                                          Kuljetus Tissari Oy hakee samalla vapautusta Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksellään 13.8.2015 § 76 myöntämän maa-ainesluvan velvoitteista.

 

                                                         

 

 

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta siirtää Kuljetus Tissari Oy:lle 13.8.2015 § 76 myönnetyn maa-ainesluvan Savon Kuljetus Oy:lle. Luvan mukaiset velvoitteet siirretään luvan uudelle haltijalle Savon Kuljetus Oy:lle. 

 

                                                          Luvan siirtämisestä peritään vahvistetun taksan mukaisesti 210,00 euroa.

 

                                                          Ympäristö- ja rakennuslautakunta samalla vapauttaa Kuljetus Tissari Oy:n sille 13.8.2015 § 76 myönnetyn maa-ainesluvan velvoitteista.

 

 

Perustelut                                     Savon Kuljetus Oy on hakemuksessaan ilmoittanut ottavansa lupaan liittyvät velvoitteet hoitaakseen.

 

 

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3-7, 10-13 a, 16 b, 19-21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1-4, 6-9 §

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa

(ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 49)

 

 

Toimivalta                          Palvelualueiden johtosäätö 2 luku, 7 §, kohta 9

 

 

Muutoksenhaku                Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Sokura

puh. +358 40 718 2147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa