Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 16

Asianro 6338/11.03.01/2017

 

 

Kuopion yhteismeluseurannan tulokset vuodelta 2016

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion yhteismeluseurannan tuloksia vuonna 2016 koskeva yhteenvetoraportti on valmistunut. Raportti löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuilta www.kuopio.fi  à asuminen ja ympäristö à ympäristö ja luonto à ympäristön tila à melu à linkit

 

Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueella ympäristölupien mukainen 10 %:n ajallinen ylitys huomioiden alueen toiminnot eivät ylittäneet raja-arvoja ympäristömeluseurannan aikana vuonna 2016.

 

Heinjoen ampuma- ja ajoharjoitteluratojen alueella toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt enimmäisäänitasojen raja-arvoja yhteismeluseurannan aikana vuonna 2016. Ampuma- ja ajoharjoitteluratojen toiminta ei aiheuttanut päiväaikaisia keskiäänitasojen raja-arvojen ylityksiä yhteismeluseurannan aikana vuonna 2016.

 

Powerflute Oyj Savon Sellun toiminnoista aiheutuva melu ylitti keskiäänitasojen tavoitearvot loma-asuinkiinteistöllä sijaitsevalla mittauspisteellä SORSA2. Kahden viikon mittaisen mittauksen aikana päiväajan keskiäänitason tavoitearvo ylittyi yhtenä päivänä ja yöajan keskiäänitaso kolmena yönä. Ylityksiä aiheutui mm. tehdasalueen työkoneiden liikkumisesta ja puiden sahausäänestä ja kolahduksista. Etenkin sahausääni oli usein kapeakaistaista, mikä lisää melun häiritsevyyttä.

 

SORSA1-pisteellä ei havaittu tehtaasta johtuvia raja-arvon ylityksiä. Toinen SORSA1-pisteellä tehty mittausjakso ajoittui toukokuuhun ajalle, jolloin tehtaan toiminnassa oli katkoksia kuorimon ja tehtaan toiminnassa sekä erikseen että yhtä aikaa. Toimintakatkot eivät merkittävästi vaikuttaneet mittauspisteelle kantautuvaan melutasoon, johon vaikuttavat myös mm. liikenteestä, kiinteistön normaalista käytöstä ja muista Sorsasalon toiminnoista. Mittausjakson päiväaikaiset keskiäänitasot olivat toukokuun jaksolla jonkin verran pienempiä kuin syyskuun mittausjaksolla.

 

Pitkäaikaisissa melumittauksissa mittausolosuhteisiin liittyvä mittausepävarmuus on pienempi kuin yksittäisissä mittauksissa, eikä todennäköisesti muuta tuloksia merkittävästi. Aineiston käsittelyssä on huomioitu suuret epävarmuuslähteet kuten epäsuotuisat sääolot (väärästä suunnasta puhaltava tuuli, tuulen nopeus). Suurimmalla osalla mittauspisteistä melua aiheuttavien toimintojen ja pisteen välinen etäisyys on hyvin suuri (yli 500 metriä), mikä vaikuttaa äänen kulkeutumiseen ja melulähteen tunnistettavuuteen. Sorsasalon mittauspisteet sijaitsevat kapean Virtasalmen rannalla, mikä voi vaikuttaa tuuliolosuhteisiin mittauspisteessä. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta mittaustuloksiin.

 

 

                                                         

 

 

Esitys                                              Tulokset merkitään tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Erkki Pärjälä

puh. +358 44 718 2142

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa