Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 18

Asianro 166/00.02.03/2017

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17/0098/3, dnro 00634/15/4113, antopäivä 17.5.2017, Asia: Hallinto-oikeus on jättänyt kanteluksi katsotut valitusperusteet tutkimatta ja hylännyt valituksen. Asiassa oli kysymys rakennusluvasta rivitalon korjaustyöhön Kuopion Särkiniemen kaupunginosassa.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17/0113/3, dnro 00559/16/4122, antopäivä 2.6.2017, Asia: Hallinto-oikeus ei tutkinut valittajan esittämiä hallintokantelun luonteisia väitteitä. Hallinto-oikeus ei tutkinut valittajan rakennusvalvontamaksun poistamista koskevaa vaatimusta eikä siirtänyt asiaa viranomaisen oikaisuvaatimusmenettelyssä käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus hylkäsi viranomaisen vaatimuksen siitä, että tontin rakennuslupaan tai rakentamisen loppuun saattamiseen liittyvät valittajan vaatimukset tulee jättää tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus tarkensi päätöstä velvoitteen osalta ja jatkoi päätöksessä asetettua määräaikaa 31.12.2017 saakka. Hallinto-oikeus hylkäsi viranomaisen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä koskevan vaatimuksen. Asiassa oli kysymys tontin siistimisvelvoitteesta Kuopion Linnanpellon kaupunginosassa.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17/0119/3, dnro 02697/15/4114, antopäivä 8.6.2017, Asia: Hallinto-oikeus hylkäsi naapurikiinteistön omistajien valituksen toimenpideluvasta, jossa oli kysymys Nilsiässä sijaitsevan saunarakennuksen julkisivutoimenpiteestä.

 

Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastaus 14.6.2017 POSELY/792/2017 saapuneeseen kirjelmään koskien Työnkulma-rakennuksen kunnossapitoa.

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

                                                          Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 9.5.–9.8.2017 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset)

 

Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat:

-         Rakennusrasitteet § 5 / 2.6.2017

-         Henkilöstöasiat § 2 / 22.5.2017 ja § 3 / 29.5.2017

 

                                                          Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

-         Lupa- ja ilmoitusasiat        §:t 37-70/ 17.5.-27.7.2017

-         Hankinta- yms. sopimukset § 6-8/ 16.5.-9.8.2017

 

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

-         Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 10-24/ 17.5.-16.8.2017

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Pääkkönen

puh. +358 17 18 2189

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin lukuun ottamatta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä 17/0113/3, dnro 00559/16/4122, antopäivä 2.6.2017, jonka osalta oikaisuvaatimus rakennusvalvontamaksusta tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi, kun pääasiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.


Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa