Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2017/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 6453/05.10.00/2017

 

 

Esiopetuksen ostopalvelusopimus ja ostopalvelun hinnan muuttaminen

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

 

                            

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden johtosäännön 10§: n mukaisesti kasvun ja oppimisen lautakunta päättää palvelualueen maksujen ja taksojen perusteista.

 

Kuopion kaupunki ostaa esiopetusta joiltakin yksityisiltä palveluntuottajilta (yksityisiltä päiväkodeilta). Esiopetusta ei voi tuottaa palvelusetelillä, koska se ei ole palvelusetelilain mukaista toimintaa. Esiopetusta antavien yksityisten palveluntuottajien kanssa laaditaan ostopalvelusopimus.

 

Ostopalvelusopimuksessa kuvataan mm. palvelun sisältö ja laatuvaatimukset sekä hinta, jonka kaupunki maksaa kustakin lapsesta palveluntuottajalle. Tällä hetkellä voimassa oleva, Kasvun ja oppimisen lautakunnan vahvistama hinta on 507 euroa/kk.

 

Voimassa olevassa sopimuksessa palvelun tuottajia on velvoitettu tekemään laskussa vähennys lomapäivistä niiden lasten osalta, jotka ovat vain esiopetuksessa. Tämä on käytännössä osoittautunut hankalaksi ja laskuissa on ollut virheitä. Päiväkodinjohtajilta on tullut toive, että hinta olisi sama kaikilta esiopetuksessa olevilta lapsilta eikä lomapäiviltä tarvitsisi tehdä vähennystä.

 

Tällä esitetyllä muutoksella pyritään yksinkertaistamaan laskutusta ja vähentämään hallinnollista työtä sekä yksityisten palveluntuottajien puolella että kunnan puolella. Laskuissa olleita virheitä on jouduttu korjaamaan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa. Edellä mainituilla virheillä on myös ollut vaikutusta varhaiskasvatuspalveluiden menojen ajantasaiseen seurantaan.

 

Asiaa selvitettiin Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa ja tehtiin koelaskenta, jonka mukaan arvioitiin esiopetuksen ostopalvelusopimuksen hintaa. Koelaskennassa käytettiin elokuussa 2016 yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksessa aloittaneiden lasten palvelun tarpeista syntyneitä kustannuksia. Kullekin yksikölle laskettiin kuukausittaiset kustannukset vähentämällä lomapäivät niiltä lapsilta, jotka olivat vain esiopetuksessa. Uusi hinta saatiin jakamalla koelaskennalla saadut koko vuoden kustannukset, lasten suhteessa, esiopetusajalle (9,55 kk) ilman lomapäivävähennystä. Uudeksi hinnaksi saatiin näin 494 euroa/lapsi/kk. Tämä hinta vastaa tehdyn selvityksen mukaan aikaisempaa hintaa eli muutoksen kustannusvaikutus on arvion mukaan neutraali.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että päivitetty esiopetuksen ostopalvelusopimus otetaan käyttöön ja esiopetuksen ostopalvelun hinnaksi päätetään 494 euroa/kk alkaen 15.8.2017.

                                                         

 

 

Liitteet

1

6453/2017 Esiopetuksen ostopalvelusopimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Arja Heiskanen

puh. +358 44 718 3550

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Tuula Nuotio

puh. +358 44 718 6134

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa