Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 06.09.2017/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 21

Asianro 6768/02.02.00/2017

 

 

Talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion Veden talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018- 2021 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

 

Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohjeen mukaan Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana oleva tuloutustavoite on vuoden 2017 tasolla eli 3,78 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

 

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 siten, että hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. Nykyisin hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, jonka mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Muutetuissa laeissa edellytetään, että jos vesihuoltolaitos huolehtii kunnan alueella hulevesien viemäröinnistä, on kunnan tehtävä siitä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa sekä päätös alueesta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä.  Vaihtoehtoisesti myös kunta voi huolehtia hulevesien viemäröinnistä.

 

Tällä hetkellä hulevesien viemäröinnin investointi- ja ylläpitokustannukset sisältyvät Kuopion Veden jätevesiviemäröinnin kustannuksiin ja jätevesimaksut sisältävät myös hulevesikustannukset.

 

Kuopion kaupunki ja Kuopion Vesi ovat neuvotelleet em. lakimuutosten johdosta hulevesien hallinnan eri ratkaisumalleista Kuopiossa. Tehtyjen selvitysten perusteella molemmat tahot ovat päätyneet esittämään, että jatkossa kaupunki huolehtisi hulevesijärjestelmästä kokonaisuudessaan. Myös Kuopion Veden hoitama kiinteistöjen hulevesiviemäröinti siirtyisi tällöin kaupungille. Kuitenkaan päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Asia menee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn syys-lokakuussa. Jos hulevesiviemäröinti siirtyy kaupungille, Kuopion Veden käyttö- ja pääomakustannukset pienenevät hulevesien viemäröintiosuuksien verran.

 

Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2018 on 25,7 M€. Käyttökustannukset ovat 12,1 M€. Pääomakustannukset ovat 13,0 M€. Luvut sisältävät myös huleveden viemäröinnin tulot ja kulut.

 

Investointitaso on hyvin korkea, 15,7 M€. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 8,8 M€ (sis. hulevesiviemärit) ja laitosinvestointien osuus 6,9 M€.  Uusien verkostojen rakentamiseen käytetään 4,9 M€ ja verkostosaneerauksiin 3,9 M€. Hulevesiviemäreiden osuus verkostoinvestoinneista on 1,4 M€. Suurimpia verkoston uudishankkeita ovat Hiltulanlahden, Mölymäen, Kumpusaarentien ja Kuikkalammen vesihuoltoverkostojen rakentaminen sekä uusien siirtolinjojen rakentaminen välillä Kurkimäki-Hiltulanlahti. Laitospuolella on vuonna 2018 Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus, jonka kustannusarvio on 4,1 M€.

 

Vuoden 2018 talousarvio perustuu talousveden käyttö- ja perusmaksujen 10 % korotukseen. Jos hulevesien viemäröinti siirtyy kaupungille vuoden 2018 alussa, jäteveden käyttömaksu pienenee 0,15 €/m3. Jäteveden perusmaksu säilyy ennallaan. Hintojen korotus kohdistuu talousveteen, koska vuoden 2018 suuret investoinnit painottuvat talousvesipuolelle. Lisäksi joudutaan ottamaan uutta lainaa 6 M€.

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2017 ja 2018 talousarvioissa. Luvut sisältävät hulevesiviemäröinnin.

 

(1 000 €)                                       TP 2016             TA 2017             TA 2018                                                      

Liikevaihto                                   23 825               25 327               25 700

Liiketoiminnan kulut                  10 115               11 560               12 050                           

Toimintakate                               13 710               13 767                13 650                           

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2016 - 2018. Luvut sisältävät hulevesiviemäröinnin investoinnit.

 

(1 000 €)                                       TP 2016             TA 2017             TA 2018

 

Investoinnit                                     8 327             11 555               15 655

Tulot                                                       67                       0                        15  

Investoinnit netto                           8 260            11 555                15 640

 

 

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 

(1 000 €)                                       TP 2016             TA 2017             TA 2018

 

Verkosto                                      7 082                 8 425                   8 815   

Laitokset                                      1 245                 3 130                   6 840

 

Yhteensä                                      8 327                11 555                  15 655

 

 

 

Liitteenä olevassa taulukossa, jossa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma v. 2018 sekä suunnitelmavuosille 2018-2021, on eritellyt sarakkeet huleveden viemäröinnille ja vesihuollolle vuonna 2018.

 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 044 718 5351 ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 044 718 5352.v

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

 

 

Liitteet

1

Talousarvioesitys vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Sinkkonen

puh. +358 17 18 5352

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2021. Esitys sisältää hulevesien viemäröinnin. Jos kaupunki päättää, että hulevesien viemäröinti siirtyy peruskaupungille v. 2018 alusta, Kuopion Veden talousarvioesityksestä poistetaan hulevesien osuudet.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa