Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 27.09.2017/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 14

Asianro 7214/08.01.01/2017

 

 

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen palvelutason määrittely ja toiminnan kehittämistavoitteet

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

 

Yleistä                                             Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus (myöhemmin MYK) aloitti toimintansa vuonna 1998 ja on vanhin yhä toiminnassa oleva kuntien kustannusvastuulla oleva matkoja ohjaava keskus. Tällä hetkellä toiminnassa on hyvin vakiintuneet käytännöt ja asiakaspalaute on ollut hyvää (asiakastyytyväisyystutkimus v. 2012).

 

MYK järjestää henkilökuljetuksia erityisryhmille pääosin lainsäädännön perusteella Kuopion lisäksi Siilinjärvellä, Varkaudessa, Leppävirralla Pielavedellä ja Tuusniemellä. Lisäksi se välittää palveluliikenteen matkoja kaikille niitä tilaaville. Kuopiossa kuljetukset hoidetaan ensisijaisesti palveluliikennettä hyödyntämällä ja toissijaisesti muita kuljetusmuotoja käyttäen. Kuljetuksia pyritään yhdistelemään mahdollisimman tehokkaasti.

 

MYK kuuluu Kuopion kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen joukkoliikenneyksikköön ja sitä kautta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen.

 

Lähtökohdat palvelutason määrittelylle

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelmaan sisältyneen palvelutasomäärittelyn yhteydessä katsottiin tarpeelliseksi laatia palvelutasomäärittely myös MYK:lle, koska varsinaista palvelutasomäärittelyä ei ole tehty aikaisemmin. Yksittäisiä palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä on tunnistettu jo aiemmin ja ne on otettu huomioon toiminnan kehittämisessä. Toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset mm. maakuntauudistuksen yhteydessä nostavat esiin tarpeen kehittää toimintaa laajemmin ja vastata uusiin haasteisiin. Palvelutasomäärittely on oleellinen osa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä.

 

Palvelutason määrittely          Palvelutasomäärittelyyn on koottu keskeiset laatutekijät, jotka liittyvät MYK:n toimintaan ja palveluun, varsinaiseen matkojenyhdistelyyn sekä itse matkaan. Palvelutasoa on tarkasteltu asiakkaan ja sisäisten laatutekijöiden näkökulmista. Palvelutasotekijöistä on pyritty tunnistamaan ne, jotka vaikuttavat keskeisesti palvelun kustannuksiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskeiset laatutekijät ja niille asetetut tavoitteet on luokiteltu seuraavasti:

 

Laatutekijä

Tavoite

Puhelintilauksen jonotusaika

95 % puheluista vastataan 60 s kuluessa

MYK:n aukioloaika

ma-pe klo 7–17

Ennakkotilaus-aika

1,5 h

Kaluston saatavuus

Kalusto vastaa asiakkaan tarvetta

Kuljetuksen täsmällisyys

Sovittu lähtö- ja mahdollisesti saapumisaika eroaa enintään +5 min toteutuneesta ajasta.

Yhdistelyaste

Reittiin yhdistettyjen matkojen määrä mahdollisimman suuri.

                                            

                             Palvelutason määrittely ja keskeiset laatutekijät on esitetty tarkemmin liitteessä.

 

Toiminnan kehittämistavoitteet

 

MYK:n toiminnalle on asetettu kehitystavoitteita, jotta asetettu palvelutaso voidaan saavuttaa ja toimintaa kehittää kaikkien osapuolien kannalta paremmaksi.

 

MYK:n toiminnan pääkehittämistavoitteet ovat:

 

Laatutekijä

Kehittämistavoite

Kutsuohjattu avoin joukkoliikenne mukaan maaseutualueilla

Asiointilinjojen yhdistely MYK:n kautta.

Kyydin tilaus netissä ja mobiilisti

Ohjelmiston kehittäminen.

Yhdistelyn automatisointi

Auton valinta ja yhdistely tapahtuu automaattisesti.

Sähköinen laskutus

Yhdistelyohjelmiston ja sähköisen laskutusten ohjelmistojen integrointi.

Raportoinnin kehittäminen

Keskeiset palvelutasojen tunnusluvut on saatavissa ohjelmistosta.

 

                             Toiminnan kehittämistavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä.

 

Vaikutusten arviointi                Esityksen ilmasto- ja yritysvaikutukset ovat positiiviset. Toimiva henkilökuljetusjärjestelmä on tasa-arvoisen, viihtyisän ja tehokkaasti toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Palvelutason määrittely on oleellinen osa toimivan henkilöliikennejärjestelmän suunnittelua.

                                                         

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että Pohjois-Savon matkojen yhdistely-

keskuksen (MYK) palvelutason määrittely ja toiminnan kehittämistavoitteet hyväksytään.

 

Liitteet

4

7214/2017 Palvelutason määrittely, palvelutasotavoitteet ja toiminnan kehittäminen

 

5

7214/2017 Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) palvelutason määrittely ja palvelutasotavoitteet -raportti (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Pakarinen

puh. +358 44 718 3326

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päivi Pakarinen esitteli matkojenyhdistelykeskuksen  palvelutasomäärittelytyötä ja siinä määriteltyjä palvelutasotavoitteita.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa