Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2017/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 29

Asianro 1173/10.02.02/2017

 

 

Heinjoen osayleiskaava / hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Kuopion kaupunginhallitus on 25.9.2017 hyväksynyt Heinjoen osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville ja lausuntojen pyyntöä varten. Osayleiskaava muuttaa suunnittelualueen osalta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa (Kh 13.8.2001, MRL 201§). Kaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Heinjoen alueen käyttäminen kaupungin ylijäämämaiden läjitysalueena (maankaatopaikka) seuraavien noin 10–20 vuoden ajan. Muihin nykyisen Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan mukaisiin aluevarauksiin ja kaavamerkintöihin tehdään vain pieniä tarkistuksia. Alueen luontoarvot ja mahdollisesti tuleva virkistyskäyttö on otettu suunnittelussa huomioon samoin kuin pintavesien suojelu. Osayleiskaava rajoittuu pohjoispuolelta Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueeseen ulottuen osaksi sen alueelle.

 

Osayleiskaava-alue ulottuu pieneltä osin Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueelle sen etelän puoleisella rajalla. Ampuma- ja moottorirata-alueella on sen käyttötarkoitukseen voimassa oleva ympäristölupa. MY/luo –merkintä pitää sisällään alueella jo olemassa olevat rakennetut meluvalli- ja moottoriratarakenteet, eikä se vaikuta niiden loppurakentamiseen. Kaavamerkintä tulee soveltuvin osin ottaa huomioon valmiin moottorirata-alueen ylläpidossa. Kaavamerkinnät EJ-2 ja T mahdollistavat tulevaisuudessa haulikkoratojen yhteyteen tarvittavien kilpailukeskusrakenteiden ja -rakennusten sijoittamisen alueelle. Kaavassa on lisäksi osoitettu ohjeellinen ulkoilureittivaraus alueen ulkoilu- ja virkistysaluekäytön tarpeiden huomioon ottamiseksi.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta esittää lausuntonaan strategisen maankäytön suunnittelulle, ettei hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalla ole huomauttamista Heinjoen osayleiskaavaehdotukseen edellyttäen, että kaavamerkinnät EJ-2 ja T mahdollistavat ampumakeskuksen haulikkoradoille tarvittavien harjoitus- ja kilpailutapahtumia palvelevien rakennusten ja rakenteiden sijoittamisen alueelle.

 

 

Liitteet

7

1173/2017-14 Heinjoen osayleiskaavaehdotus raportti

 

8

1173/2017-14 Lausuntopyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannu Pöllä

puh. +358 44 718 2520

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa