Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2017/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3385/2017 Valtuustoaloite

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

15 §

23.8.2017

Kaupunginhallitus

90 §

4.9.2017

 

§ 47

Asianro 3385/05.12.00/2017

 

 

Valtuustoaloite / omaishoitajien työn ja arjen tukemiseksi vapaaehtoisia työntekijöitä tai kummitoimintaa

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2017 15 §

 

Neljä kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 24.4.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen omaishoitajien työn ja arjen tukemiseksi.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään seuraavaa:

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja:

 

Kuopion kaupunki on ottanut käyttöön https://www.vapaaehtoistyo.fi/kuopio verkkopalvelun. Kuopion kaupunki on solminut Kirkkopalvelun ja Kuopion ev.lut seurakuntayhtymän kanssa sopimuksen vapaaehtoistyo.fi -palvelun yhteiskäytöstä. Vapaaehtoistyo.fi/kuopio verkkopalvelu on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen kohtaamispaikka avun tarpeessa olevien ja apua tarjoavien välille. Verkkopalvelu tukee sitä, että nämä löytäisivät toisensa mahdollisimman hyvin.

 

Vapaaehtoistyo.fi:n kautta kuka tahansa voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin lähimmäisten auttamiseksi. Voi ryhtyä vaikka ulkoilukaveriksi vanhukselle tai varamummoksi. Verkosto kokoaa myös yhteen eri vapaaehtoistyötä tekevät tahot. Sen kautta voi myös pyytää itselleen apua.

 

Palveluun voivat liittyä mukaan maksutta kaikki vapaaehtoistyötä organisoivat järjestöt/yhdistykset/säätiöt ja myös kuntalaiset voivat käyttää palvelua maksutta.

 

Omaishoitajille on jo joitakin tuen muotoja mm.

 

Ulkoiluystävätoimintaa / Kuopion kaupunki voivat myös omaishoitajat hyödyntää, lisäksi kaupungissamme on

 

Takuulla toimintaa eli

 

Takuulla! – (taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia) toiminta yhteistyössä Kuopion Konservatorion kanssa vuodesta 2011 lähtien.

 

Vuonna 2017 Takuulla rakenteisiin/ Takuulla iloa! / Takuulla virkeyttä! tavoitteena on vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia elementtejä sisältäviä työtapoja. Kohderyhmänä ovat omaishoitajat ja heidän läheisensä. Keväällä 2017 on ollut musiikki- ja kuvataideryhmiä. Syksyllä toiminta jatkuu vastaavassa laajuudessa. Ryhmätoiminnan rinnalla kulkee tutkimustoiminta.

 

Eri yhdistysten kautta on erilaista omaishoitajia tukevaa toimintaa mm.

-          Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry: http://kuopionomaishoitajat.fi/toiminta/ mm. omaishoitajien tukihenkilöitä (omaishoidon itse kokeneet vapaaehtoiset). Yhdistyksen puheenjohtajan mukaan tukihenkilöitä kaivataan lisää. Haasteena on tukihenkilöiden toimintaan sitoutuminen. Yhdistyksen kautta vapaaehtoinen voi toimia hoidettavan läheisen seurana ja/tai ulkoilukaverina.

 

-          Suomen Punaisen Ristin toiminnassa on mm. ystävätoimintaa https://rednet.punainenristi.fi/node/7838  ja omaishoitajien tukitoimintaa: https://rednet.punainenristi.fi/node/15659

 

Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa.

 

Lisäksi mm. Ev.lut seurakunnalla on vapaaehtoistyönä lähimmäispalvelua: http://www.kuopionseurakunnat.fi/osallistu/vapaaehtoistyo

 

 

https://www.vapaaehtoistyo.fi/kuopio verkkopalvelu ja vapaaehtoistyön facebook https://www.facebook.com/vapaaehtoistyokuopio, kuten myös: https://www.kuopio.fi/fi/vapaaehtoistyo vaativat vielä lisää markkinointia, jotta tämän kautta voidaan omaishoitajille viestiä omaishoitajia tukevista toiminnoista. Vapaaehtoisia ja/tai kummeja kaivataan omaishoitajien tueksi. Samalla täytyy huolehtia siitä, että hoidettavalla omaisella on sijaishoitaja samaan aikaan, jotta omaishoitajalla on mahdollisuus keskittyä oman hyvinvointinsa kohentamiseen vapaaehtoisen / kummin seurassa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heli Norja

puh. +358 44 718 4000

Säde Rytkönen

puh. +358 44 718 2462

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus 4.9.2017 90 §

 

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Liitteet

 

3385/2017 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle  saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

29

3385/2017 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa