Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2017/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 50

Asianro 7490/11.02/2014

 

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019, päivitys 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja estävää. Valvontasuunnitelman tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon lakien edellyttämän valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua. Tavoitteena on myös parantaa ja yhdenmukaistaa valvontaa. Valvontakeinot ja valvonnan kohdentaminen on valittu siten, että valvonta on mahdollisimman vaikuttavaa. Suunnitelmallinen valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti niihin kohteisiin, joissa on oletettavasti suurimmat epäkohdat.

 

Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa.

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon lainsäädännön valvonnalle asettamat vaatimukset. Valvonnan painopistealueita määritettäessä lähtökohtana ovat olleet valtakunnalliset toimialakohtaiset valvontaohjelmat lisäksi Kuopion kaupungin strategia ja Kuopion toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, valvontakohteiden riskinarviointiin ja käytössä oleviin voimavaroihin.

 

Valvontasuunnitelmassa on määritelty tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin käytettävä aika yleisellä tasolla sekä myös tarkemmin tarkastuskohteiden tarkastustiheyksiä ja tarkastuksiin keskimääräisesti käytettävää aikaa. Valvontasuunnitelma sisältää myös valvonnan painopistealueet, näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmat, valvonnasta perittävät maksut ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty varautumista erityis- ja poikkeustilanteisiin.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 11.12.2014 § 137 hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 2015 – 2019. Valvontasuunnitelma on päivitetty vuodelle 2016 (10.12.2015 § 125) ja vuodelle 2017 (15.12.2016 §128).

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa päivitetään ainoastaan siltä osin, kun lainsäädäntö on muuttunut ja valtakunnalliset valvontaohjelmat edellyttävät.

 

Elintarvikevalvonnan osalta päivityksessä on otettu huomioon Eviran tarkastustiheysohje sekä päivitetty kohdekohtainen tarkastussuunnitelma vuodelle 2018. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman päivitys sisältää lainsäädännöstä aiheutuvia muutoksia ja tarkennuksia suunnitelmallisen valvonnan kohteista ja tarkastustiheyksistä. Uuden tupakkalain muutokset on otettu huomioon päivityksessä.

 

Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee tehdä vuosittain ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tehdään vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

 

 

 

 

Esitys                                            Lautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015 – 2019 päivityksen vuosille 2018 - 2019. Valvontasuunnitelman päivitys toimitetaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

 

Sovelletut lainkohdat                Elintarvikelaki (23/2006) 32 §, 48 § ja 74 §

                                                      Terveydensuojelulaki (763/1994) 6 §, 7 § ja 56 §

                                                      Tupakkalaki (549/2016) 8 §, 84 § ja 106 §

 

Toimivalta                                   Kuopion kaupungin hallintosääntö 2 luku 8 § ja 5. luku 38 § kohta 22 ja 23.

 

Muutoksenhaku                         Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.

 

 

Liitteet

2

7490/2014 Valvontasuunnitelma 2018 päivitys

 

Viiteaineisto

*

7490/2017 Valvontasuunnitelman oheismateriaali (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Hannu Kirjavainen

puh. +358 44 718 2272

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa