Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2017/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 54

Asianro 4249/05.00/2017

 

 

Kuntien sosiaalipäivystyksen sopimuksen jatkaminen vuodelle 2019

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Sosiaalipäivystystä on 1.1.2018 alkaen järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä (KYS) ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Lakimuutos edellyttää, että sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella ympärivuorokautiset terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat. Ennen sotea jatketaan nykyisellä mallilla ja tämän hetkisillä resursseilla, jossa Kuopion kaupunki vastaa omasta ja 11 muun kunnan sosiaalipäivystyksestä virka-ajan jälkeen. KYS koordinoi päivystystä klo 8.00 - 16.00 ja kunnat vastaavat omasta virka-aikaisesta päivystyksestä.

 

                                            Kuopion kaupunki on hallinnoinut sosiaalipäivystyspalvelun virka-ajan ulkopuolella tähän saakka 10 muulle Pohjois-Savon maakunnan kunnalle. Lisäksi sosiaalipäivystyksen seurantaryhmä on kokouksessaan 12.10.2017 hyväksynyt Rautavaaran kunnan liittymisestä osaksi sosiaalipäivystystä 1.11.2017 alkaen. Alueeseen kuuluu lisäksi myös Etelä-Savon maakunnasta Joroisten kunta. Asukkaita Kuopion sosiaalipäivystyksen toiminta-alueella on tällä hetkellä jo yli 200 000.

 

Alkuperäiseen sote-aikatauluun (2019) valmistautuminen ja siirtymäajan vaikutus

 

                                            Perusturva- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 30.5.2017 sopimuskirjauksista johtuen, että kuntien kanssa hyväksytty sopimus irtisanotaan soten voimaan tulon yhteydessä siten, että sopimus päättyy 31.12.2018.  Perusturva- ja terveyslautakunta päätti samassa yhteydessä, että mikäli soten aloittaminen viivästyy, asia tarkastellaan yhdessä kuntien kanssa uudelleen.

 

Sosiaalipäivystyksen seurantaryhmä päätti kokouksessaan 12.10.2017 esittää perusturva- ja terveyslautakunnalle, että Kuopion kaupunki jatkaa sopimusta 10 kunnan kanssa ja laatii uuden sopimuksen Rautavaaran kunnan kanssa sosiaalipäivystyksen järjestämisestä ajalle 1.1. – 31.12.2019. Sopimus sisältää erittelyn kuntakohtaisesta maksuosuudesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Sosiaalipäivystys on välttämätön palvelu, joka lakimuutoksen perusteella järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille.

 

PoSoTe-vaikutusten arviointi

 

                                                          Päätöksellä turvataan sosiaalipäivystyksen järjestäminen 11 kunnan alueella (pois lukien Ylä-Savon SOTE) maakunnallisen soten alkuun 1.1.2020 saakka. Uudella aikataululla maakuntasote alkaa 1.1.2020.

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että Kuopion kaupunki jatkaa entistä sopimusta sosiaalipäivystyksestä 10 kunnan kanssa ajaksi 1.1. – 31.12.2019 ja laatii uuden sopimuksen Rautavaaran kunnan kanssa ajalle 1.1. – 31.12.2019.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa