Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2018/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 76/00.02.03/2018

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                      Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

POSELY/2167/2017/ 1.12.2017, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Kuopio 476, kylä Leppälahti 415, tila Perälä 10:0. – Perustetaan.

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

POSELY/ 2292/2017/ 29.12.2017, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Kuopio 297, kylä Punnonmäki 482, tila: Pyymäki 14:131. – Perustetaan.

 

                                                      Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

POSELY/2244/2017/ 19.12.2017, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Suomi-100, kiinteistön omistaja: Kuopion kaupunki, Maaomaisuuden hallintapalvelut:

Kuopio 297, kylä Iivarinsalo 455, tilat Iivarinsalo 1:33,

Kuopio 297, kylä Ritoniemi 428, tilat Ritoniemi 20:43

Kuopio 297, kylä Puutossalmi 426, tilat Jaakkola 1:112.

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

POSELY/2245/ 19.12.2017, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen,

Suomi 100, kiinteistön omistaja: Kuopion kaupunki, Maaomaisuuden hallintapalvelut:

Kuopio 297, kylä Riistavesi 449, tila Vierunmäen luonnonsuojelualue 22:55.

 

                                                      Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

POSELY/2246/2017/ 19.12.2017, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Suomi-100, kiinteistön omistaja: Kuopion kaupunki, Maaomaisuuden hallintapalvelut:

Kuopio 297, kylä Puijo 405, tila Kokonmäki 24:1.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/4803/2014/ 29.12.2017/ 29.12.2017, asia: Osuuskunta Maitomaan maidonjalostuslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen, Suonenjoki, hakija: Osuuskunta Maitomaa. – Lupa  myönnetty.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus 29.11.2017, EOAK/4378/2016: kantelu menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi, että asianosaisen pyyntöön on rakennusvalvonnassa vastattu riittävästi. Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 


 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus 29.11.2017, EOAK/6318/2016: Kantelu menettelystä tarkastuksen suorittamisessa ja asiakirjojen salassapidosta. Oikeusasiamies ei ole tutkinut yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, koska siihen ei ole ollut erityistä syytä. Oikeusasiamies ei vakiintuneen laillisuusvalvontakäytäntönsä mukaan puutu toimivaltaisessa tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan tai asiaan, johon voi hakea vielä muutosta. Yleisellä tasolla apulaisoikeusasiamies toteaa, että viranomaisen on huolehdittava salassapitomerkintöjen johdonmukaisuudesta silloinkin, kun on kyse toiselle viranomaiselle toimitettavista asiakirjoista.

 

                                                      Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 111-113/ 7.12.-11.12.2017, § 1/ 5.1.2018

-        Hankinta- ym. sopimukset § 12/ 12.12.2017

-        Henkilöstöasiat § 1/ 2.1.2018

                                                     

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §§ 40/ 21.11.2017, §:t 43-47/ 30.11.-18.12.2017

 

                                                      Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

-                                                     Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 27.11–3.1.2018 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset).

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Pääkkönen

puh. +358 17 18 2189

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                          Ympäristöjohtaja lisäsi seuraavan tiedonannon:

- Suonenjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 § 81 hyväksynyt Suonenjoen kaupungin tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa