Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.02.2018/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 17

Asianro 1905/02.08.00.01/2017

 

 

Perusopetuksen opettajalaitehankinnat 2018

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

                                            Selostus ja perustelu

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on 1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman osana laadittu
ja kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksymä perusopetuksen TVT-opetuskäytön suunnitelma vuosille 2016–2020 (14.6.2016 § 42).  Suunnitelma löytyy osoitteessa:

https://peda.net/kuopio/tvt-tuki/tvt-tukiKuopio/tvt-suunnitelma

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen ICT-kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kouluilla on laadittu osana opetussuunnitelmatyötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmat opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi. Suunnitelmien toteutuminen edellyttää, että opettajilla on käytössään henkilökohtainen laite opetusvälineeksi. Lisäksi suunnitelmissa on linjattu, että kuopiolaisissa peruskouluissa on yksi päätelaite kahta oppilasta kohti.

                                                          Perusopetuksen opettajien nykyiset laitteet ovat opettajakäytössä elinkaarensa lopussa ja vaativat uusimista. Laitteiden uusimisen yhteydessä perusopetuksen vanhat opettajalaitteet päivitetään oppilaslaitekäyttöön. Hankittava uusi opettajalaitemalli on HP Elitebook 820 G3, ja vuonna 2018 hankittava laitemäärä 355 kappaletta. Laitteet hankitaan Istekistä saadun tarjouksen mukaisesti elinkaarimallilla 36 kk:n leasinghankintana hintaan 59 € /kk/laite.
 

Vuonna 2018 hankittavien uusien laitteiden (355 kpl) hankintakustannukset ovat 167 560 €, mikäli laitteet saadaan toimitukseen huhtikuussa (8 kk x 59 € / kk x 355 kpl). Hankinnan kokonaisarvo kolmen vuoden aikana on 754 020 € (36 kk x 59 € / kk x 355 kpl). Hankinta katetaan vuonna 2018 perusopetuksen ICT-menoihin varatusta määrärahasta. TVT:n opetuskäytön suunnitelman toteuttamiseksi vuosittaisiin leasingkustannuksiin varataan rahat perusopetuksen yhteisistä ICT-menoista myös tulevina vuosina.

Hankittavat uudet opettajalaitteet ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että 36 kuukauden opettajakäytön jälkeen ne palvelevat oppilaskäytössä vielä vähintään 24 kuukautta ilman leasingkustannuksia. Oppilaskäytössä ylläpitokustannus on 10 € / laite / kk. Näin toimien voidaan edistää TVT-opetuskäytön suunnitelmassa vuosille 2016–2020 määriteltyä tavoitetta, jonka mukaan kaikissa peruskouluissa on yksi laite kahta oppilasta kohti, ja varmistaa, että opettajilla on käytössään aina toimiva laite.

Lisääntyvä perusopetuksen oppilaslaitemäärä kasvattaa tietoliikennekustannuksia 22,50 € / laite / kk. Vuonna 2018 opettajilta siirtyy uusien laitteiden hankinnan myötä oppilaskäyttöön 355 vanhaa laitetta. Tietoliikennekustannusten kasvu (22,50 € x 355 kpl x 8 kk = 63 900 €) katetaan perusopetuksen ICT-määrärahoista. 

Selvitys kustannuksista:

Laite:

Laitteiden määrä

Kustannus v. 2018

Kustannus 3-vuoden aikana

Opettajalaite: HP Elitebook 820 G3, leasinghankinta

355 kpl

8 x 59 €/kk= 167 560 €

36 kk x 59 €/kk = 754 020 €

Lisääntyvä laitemäärä, tietoliikennemaksu

 

355 kpl

 

8 kk x 22,50 €/kk = 63 900 €

 

Lisääntyvä oppilaslaitemäärä, ylläpitomaksu

 

355 kpl

 

8 x 10 €/kk =

28 400 €

 

 

Yhteensä

 

259 860 €

754 020 €

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää tehdä yllä olevan kustannuslaskelman mukaisen opettajalaitehankinnan.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Samuli Laitinen

puh. +358 44 718 4040

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa