Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.04.2018/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 23

Asianro 4202/02.05.01.01/2017

 

 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Valtiokonttorin ”Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut –ohjekirje kunnille 2018 (20.12.2017)” mukaan Valtiokonttori maksaa kunnille kotona asumista tukevien palvelujen määrärahaa yhteensä 25 miljoonaa euroa, josta Kuopion osuus on 456 385,26 €.  Määräraha on jaettu kunnissa asuvien rintamaveteraanien suhteessa. Rintamaveteraanien määrästä on kuitenkin vähennetty kunnassa asuvien sotainvalidien määrä edunsaajien lukumäärän ollen 221 henkeä.

 

Päätökset vuoden 2018 määrärahoilla maksettavista palveluista tulee tehdä 31.12.2018 mennessä, mutta päätösten perusteella palveluja voidaan järjestää ja kustannuksia voidaan maksaa 31.7.2019 asti. Kuntien tulee tehdä selvitys vuoden 2018 määrärahojen käytöstä Valtiokonttorille 30.8.2019 mennessä. Valtiokonttori tekee tarvittaessa esityksen eduskunnalle lisämäärärahan tarpeesta. Lisämäärärahan saaminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää. Lisämääräraha perustuu kunnille kohdennettuun kyselyyn, joka toteutetaan toukokuussa 2018. Mahdolliset lisämäärärahat jaetaan vain niille kunnille, jotka ovat ilmoittaneet tarpeesta. Jos eduskunta ei myönnä lisää määrärahaa,  Valtionkonttori jakaa ainoastaan vuodelta 2017 käyttämättä jääneet määrärahat.

 

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Määrärahaa voi käyttää itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Valtiokonttorin myöntämän määrärahan tarkoituksena on täydentää voimassa olevia kunnallisia palveluita, ei korvata niitä. Palveluiden tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Rintamaveteraanien tuloja ei tarvitse selvittää, mutta palveluntarve on ratkaiseva. Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen ja palveluseteli on yksi keskeisin palveluiden järjestämistapa Kuopiossa. Vuodelle 2018 määrärahan käyttöoikeus laajeni koskemaan palvelutalossa tai tehostetussa palvelutalossa asuvien rintamaveteraanien palveluita, koska määrärahan riittäessä rahaa voidaan kohdentaa esimerkiksi näiden asiakkaiden siivous-, ateria- tai kuljetuspalveluun.

Vuonna 2017 Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi rintamaveteraaneille luvattiin maksuttomat palvelut. Kuopion kaupunki sai vuoden alusta 419 684 € määrärahan ja hakemuksen perusteella 2 259 442 € lisämäärärahan, jossa pohjana oli tammi-huhtikuun toteutuneet kustannukset.

Vuoden 2017 toteutuman perusteella arvio vuoden 2018 katettavista kustannuksista on seuraava:

-          Asiakasmaksumenetykset 514 000 €

-          Kaupungin palveluita täydentävät palvelut 885 000 €

-          tehostetussa palveluasumisessa olevien rintamaveteraanien palvelut 1.6.2018 alkaen 175 000 €

1.1.2018 alkaen rintamaveteraaneille järjestetyt palvelut on pidetty vuoden 2017 tasolla ja tämä sisältää riskin siitä, että palveluiden järjestämiseen osoitetut määrärahat eivät riitä, mikäli Valtiokonttori ei myönnä lisämäärärahaa.  Tämän hetken arviolla lisämäärärahan tarve vuodelle 2018 on noin 1 118 000 €.

 

 

Vaikutusten arviointi                Turvataan vuoden 2017 palvelutaso. Lisämäärärahan tarve ja näin ollen mahdollinen ylitys, jos Valtiokonttori ei myönnä lisämäärärahaa ja palvelun järjestetään vuoden 2017 palvelutason mukaisesti. Ylitystä ei voida kattaa palveluohjauksen sisältä.

Posote-vaikutusten arviointi

 

                                                          Ei vaikutusta.

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää myöntää rintamaveteraaneille maksuttomat palvelut ja täydentävät palvelut Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaisesti riippumatta Valtiokonttorin lisämäärärahasta. Mikäli lisämäärärahaa ei saada, talousarvio tulee ylittymään. Tehostetussa palveluasumisessa oleville edunsaajilla myönnetään maksuton ateria ja siivouspalvelu, jos Valtiokonttori myöntää haetun lisämäärärahan täysimääräisenä.

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa