Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.04.2018/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 34

Asianro 3062/12.00.01.00/2018

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma 2018 – 2025

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 

 

                                                         

                                                          Selostus ja perustelu              


Kuopion kaupungin erityisopetuksen edellinen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2009 ja sitä toteutettiin vuosina 2009 - 2017.

 

Syksyllä 2017 perustettiin opetusjohtajan toimesta kolmiportaisen tuen arviointi- ja kehittämisryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida kolmiportaisen tuen käytänteitä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Työryhmä koostui rehtoreista, erityisopettajista ja oppilashuollon / varhaiskasvatuksen edustajasta.

 

Työryhmä tarkasteli tämänhetkisiä kansallisia koulutuspoliittisia linjauksia, tukea ohjaavia normeja ja saatavissa olevia valtakunnallisia tilastotietoja. Kehittämistarvekartoitusta tehtiin tuen käytäntöihin liittyvällä CAF- arvioinnilla perusopetuksen rehtoreille ja kyselyllä seitsemän peruskoulun henkilöstölle. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja rehtoreille marraskuussa 2017.

 

Tilanne ja tarvekartoitusten pohjalta kehittämissuunnitelman yleistavoitteeksi tuli lähikoulu, joka pystyy tukemaan kaikkia alueensa oppilaita aina, kun se on oppilaan edun mukaista.

 

Tavoite pyritään saavuttamaan siten, että jokaisella kouluyksiköllä on käytettävissä osaamista ja resurssia varhaiseen puuttumiseen ja oikea-aikaiseen tukeen aina tuen tarpeen ilmetessä. Koska suunnitelman tavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen:

1.        Resurssit: ”Oikein kohdennetut ja käytetyt resurssit”

2.       Osaaminen: ”Koko henkilöstöllä riittävä osaaminen oppilaan tukemiseen”

3.       Käytänteet: ”Oppilasta pystytään tukemaan mahdollisimman oikea-aikaisesti tuen tarpeiden muuttuessa

 

Oletetut tulokset, toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi, tulosindikaattorit ja todentamisen lähteet kuvataan tarkemmin liitteessä. Kehittämissuunnitelmalla on kustannusvaikutuksia.

 

Suunnitelman toteuttamista ja tulosten saavuttamista arvioidaan jatkuvasti. Arviointi pohjautuu loogisessa viitekehyksessä määriteltyihin tulosindikaattoreihin. Arvioinnissa pyritään hyödyntämään olemassa olevia tietokantoja ja tilastotietoja. Arvioinnista ja suunnitelman toteutuksen raportoinnista vastaavat perusopetuspäälliköt.

 

OAJ:n Kuopion opettajien paikallisyhdistys ry on lähettänyt 23.3.2018 kehittämissuunnitelmaa koskevan lausunnon, joka on liitteenä.

 

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman vuosille       2018 – 2025.

 

Liitteet

3

3062/2018 Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma 2018 - 2025

 

4

3062/2018 OAJ:n Kuopion opettajien paikallisyhdistys ry:n lausunto

 

5

3062/2018 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Kuitunen

puh. +358 44 718 5151

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Lautakunta katsoo, että kehittämissuunnitelman toteuttaminen edellyttää talousarviomäärärahaa erityisesti opetusryhmäkoon pienentämiseen.

 

                                                          Iris Asikainen poistui kokouksesta klo 17.37 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

                                                          Mika Kuitunen, Miia Uotinen ja Juha Parkkisenniemi poistuivat kokouksesta                                                  klo 18.09 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa