Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.04.2018/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 35

Asianro 299/12.00.01.00/2018

 

 

Muutos aikuisten perusopetuksen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 

 

 

Kuopiossa aikuisten perusopetuksessa kansalaisopisto vastaa lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opetuksesta ja Kuopion aikuislukio päättövaiheen opetuksesta. Kuopion kansalaisopisto ja Kuopion aikuislukio ovat yhdessä laatineet aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman.

 

Ko. opetussuunnitelma on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 16.1.2018, 6§ (asianro 299/12.00.01.00/2018).

 

Opetussuunnitelmaan liittyvien järjestyssääntöjen osalta on syytä tehdä muutos koskien kohtaa 3.3 Matkapuhelinten, muiden mobiililaitteiden ja tietokoneiden käyttö:

 

Opiskelija ei saa käyttää matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita oppituntien tai muun opetuksen aikana, ellei asiasta ole opettajan kanssa sovittu. Lisäksi laitteet tulee asettaa äänettömään tilaan ennen oppitunnin alkua. Opettajalla on oikeus ottaa opetusta häiritsevä matkapuhelin tai muu laite haltuunsa opiskelupäivän loppuun saakka.  

 

Toisen henkilön (ml. opettajan) valo- tai videokuvaamiseen kansalaisopiston alueella on pyydettävä, asianomaisen henkilön suostumus. Valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa, jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta (Henkilötietolaki (523/1999). 

  

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijoiden osalta ei opettajalla ole laissa säädettyä toimivaltaa ottaa oppilaalta häiritsevää esinettä pois, eikä myöskään kuvaamista julkisella paikalla voida kokonaan kieltää. Tämän vuoksi kohta 3.3 muutetaan muotoon: Opiskelijoiden omien mobiililaitteiden tulee olla äänettömänä oppituntien aikana, eikä niiden käyttö saa häiritä muita opiskelijoita.

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy muutoksen järjestyssääntöihin kohtaan 3.3 edellä mainitun mukaisesti.

 

 

Liitteet

6

299/2018 Järjestyssääntö/muutettu

 

7

299/2018 Vaikutusten arviointi

 

                                                         

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa