Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.05.2018/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 147

Asianro 4418/01.01.03/2015

 

 

Virkasuhteen irtisanominen / sovintosopimus

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                      Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.2.2017 § 3 irtisanonut tapahtumajohtajan päätöksessä tarkemmin mainituin perustein 6 kuukauden irtisanomisajalla. 

 

                                                      Viranhaltija on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatinut päätöksen kumoamista. Käsittely olisi tarkoitus toimittaa hallinto-oikeudessa 28.-29.5.2018.

 

                                                      Osapuolet ovat keskustelleet asian ratkaisemisesta sovinnolla ennen oikeudenkäynnin aloittamista. Neuvotteluissa on päädytty sovintoratkaisuun, jonka mukaisesti viranhaltija peruuttaa valituksensa ja kaupunki suorittaa viranhaltijalle 9 kk:n palkkaa vastaavan korvauksen sekä osuuden oikeudenkäyntikuluista ja ansionmenetyksestä, yhteensä enintään 81.745,35 euron määrään saakka.

 

                                                      Sovintosopimuksen hyväksymistä voidaan pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena. Sopimuksen seurauksena valitusasian vireilläolo hallinto-oikeudessa lakkaa ja kaupunginhallituksen päätös 20.2.2017 viranhaltijan irtisanomisesta tulee lainvoimaiseksi. Osapuolilla ei ole myöskään mitään muita vaatimuksia toisiaan kohtaan virkasuhteen päättämiseen liittyen.                   

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja että päätös voidaan panna heti täytäntöön vireillä olevan oikeudenkäynnin lakkauttamiseksi kuntalain 143 §:n mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Sopimukseen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Liitteet

13

4418/2015 Sovintosopimus LUONNOS (salainen JulkL 24.1 § 19)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 2 käsittelyn jälkeen.

 

Merkittiin, että markkinointijohtaja Kirsi Soininen ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas poistuivat kokouksesta esteellisinä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Toivanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa