Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.05.2018/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 137

Asianro 4487/02.08.00.01/2016

 

 

Jäähallin rakennusaikaisen ylläpitojakson käyttöönotto

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

 

                                                      Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uima- ja jäähallihankkeen sopimuskokonaisuuden § 55/ 20.11.2017. Sopimuksen allekirjoitus tapahtui 21.12.2017. Hankkeen puitesopimuksen lisäksi allekirjoitettiin myös hankkeen kiinteistöleasingrahoitusta koskevat sopimukset. Sopimuskokonaisuuteen sisältyy tilaajan (Kuopion kaupunki), palveluntuottajan (YIT Oyj/ Caverion Suomi Oy) ja rahoittajan (SEB Leasing Oy) kanssa solmittu kolmikantasopimus, jossa sovitaan osapuolten keskeiset oikeudet ja velvoitteet.

 

                                                      Uima- ja jäähallihanke (Kuntolaakso) käsittää uuden uimahallin rakentamisen, pysäköintilaitoksen rakentamisen ja jäähallin laajennus- ja perusparannustyön. Hanke rakentuu investointijaksosta, ylläpitojaksosta ja kohteen luovutuksesta.

 

Edellä mainittujen jaksojen aikataulu ja sisältö on hankkeen kolmen kohteen osalta määritetty sopimuskokonaisuudessa kohdekohtaisilla urakka- ja ylläpitosopimuksilla. Investointijaksolla palveluntuottaja vastaa perusparannuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Ylläpitojaksolla palveluntuottaja on velvollinen tuottamaan tilaajalle kohteen ylläpitosopimuksen mukaiset palvelut ja täyttämään muut kohteen ylläpitopitosopimuksessa palveluntuottajalle asetetut velvoitteet ja vastuut.              

 

Kaikkien kolmen kohteen investointijakso on alkanut puitesopimuksen voimaantulon jälkeen joulukuussa 2017. Jäähallin investointijakson on arvioitu päättyvän 31.8.2019 jolloin kohde vastaanotetaan ja käyttöönotetaan. Jäähallin 1.9.2019 alkavan ylläpitojakson (noin 20 vuotta) palveluiden tuottaminen on määritetty hankkeen puitesopimuksessa ja sen liitteenä olevassa ylläpitosopimuksessa.

                                                     

                                                      Jäähallin rakentaminen on aloitettu ja halli sulkeutui käyttäjiltä 23.4.2018 kesäkauden ajaksi. Jäähallin kiinteistöpalvelusopimukset ovat päättyneet 30.4.2018. Investointijakson (perusparannuksen) aikana 31.8.2019 saakka jäähalli tulee olemaan kuitenkin osittaisessa käytössä ja käytön tarvitsemat ylläpitopalvelut tulee tuottaa kevennettynä myös investointijaksolla.

 

Jäähallin investointijakson rakentamisaikaisen urakkasopimuksen lisäksi on tarpeellista tehdä lisäsopimus kevennetystä ylläpidosta (kiinteistöpalvelu ja laitoshuolto) YIT Oyj/ Caverion Suomi Oy:n kanssa. Kyseessä on rakentamisaikaan liittyvä sopimus. Pääasiallinen hankinta kevennetylle ylläpitovaiheelle on rakentaminen eikä kevennetyn ylläpidon palveluhankintaa tarvitse kilpailuttaa erillisenä hankintana vaan se on koko hankintasopimuskokonaisuuden alkuperäiseen tarjouspyyntöön kuuluva asia.

 

Sopimus jäähallin kevennetylle ylläpitojaksolle sisältää isännöinnin / manageerauksen, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueet ja siivouksen. Sopimusaika on 1.9.2019 saakka ja palvelumaksu 57 535 euroa /kk (alv 0 %).

 

 

                                                     

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen jäähallin kevennetyn olosuhdevaatimuksen ylläpitojaksolle YIT Oyj/Caverion Suomi Oy:n kanssa ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

 

Liitteet

1

4487/2016 Sopimusluonnos (luottamuksellinen)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Hannu Kosunen

puh. +358 44 718 5132

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 13 käsittelyn jälkeen.

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Väänänen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa