Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.05.2018/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 4153/12.00.01.00/2018

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutos ja täydennys / Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö, alkuopetus

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset osiot 14.6.2016 (§ 42) ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016.

 

Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

Opetussuunnitelman perusteet velvoittaa kehittämään perusopetusta opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena myös perusopetuksen nivelvaiheissa. Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1 - 2, 3 - 6 sekä 7 - 9 muodostamiin kokonaisuuksiin. Perusopetuksen nivelvaiheiden lisäksi opetuksen järjestäjän on huolehdittava yhteistyöstä myös nivelvaiheista esiopetuksen sekä perusopetusta seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa.

Kuopion kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään, että koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Kuopiossa esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö on opetussuunnitelmatason yhteistyötä ja pedagogista yhteistyötä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä on erilaisia toimintatapoja. Jokainen toimintamalli noudattaa opetussuunnitelmaa sekä  Kaveriluokka-toimintamallia ja nivelvaiheen yhteistyön muita ohjaavia asiakirjoja.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutosta, sillä oppilaiden yhdenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun takaamiseksi nivelvaiheyhteistyön toiminnan kehittämisen tavoitteet ja nivelvaiheisiin liittyvät yhteiset toimintaperiaatteet, esimerkiksi nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirtojen käytänteet, eivät voi olla koulukohtaisia vaan niiden tulee olla kaupungissa yhtenäisiä ja kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa määriteltyjä.

 


 

Muutos:

Nivelvaiheyhteistyön toiminnan kehittämisen tavoitteet sekä yhteiset toimintaperiaatteet määritellään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Käytännön toteutus kuvataan koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö (Kuopio): https://bit.ly/2IvMYIJ

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiseen osuuteen edellä kuvatun muutoksen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa