Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.05.2018/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 47

Asianro 2697/05.10.00/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelusta Kuopiossa

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

Iris Asikainen, Tiina Kaartinen ja 28 muuta Kuopion kaupungin valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelua. Aloitteessa tuodaan esille, että varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on ollut Kuopiossa kasvava ja että lapsimäärän kasvuun on vastattu palveluiden puolella pääsääntöisesti lisäämällä yksityistä palvelua. Valtuutetut vaativat kaupunkia linjaamaan julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tarjonnan määrällisen suhteen tulevina vuosina. Samoin valtuutetut vaativat, että kaupunki selvittää eri asuinalueiden kunnallisten päiväkotien tarpeen sekä kuinka lisääntyneeseen tarpeeseen vastataan kaupunkisuunnittelussa.

Tausta: Varhaiskasvatuspalveluissa luovuttiin ostopalvelusopimuksista yksityisten palveluntuottajien kanssa 1.1.2010, jolloin otettiin käyttöön päivähoidon palveluraha. Vuoden 2013 alusta lukien päivähoidon palvelurahasta luovuttiin ja käyttöön otettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain mukainen palveluseteli.

Päivähoito on kärsinyt tilaongelmista vuosia ja uusia väliaikaisia pienyksiköitä on jouduttu ottamaan käyttöön erityisesti Petosen alueen kasvaessa 1990-luvulta alkaen. Viime vuosina päivähoidon kysyntä on kasvanut noin prosenttiyksiköllä vuodessa ja suurin kysyntä on ollut uusilla kasvavilla alueilla.

Tila- ja palveluverkostoselvityksessä v. 2011 linjattiin, että päivähoitopaikkatarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan yksityisiä päivähoidon palvelutuottajia. Esimerkiksi Saaristokaupungissa asetettiin tavoitteeksi yksityisen palvelutuotannon lisääminen.

Kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015 kirjattiin, että varhaiskasvatuspalveluiden säilyttäminen lähipalveluina edellyttää jatkuvaa ja ajantasaista resurssien käytön seurantaa, sekä joustavaa päivähoitoryhmien muodostamista, koska muuttoliikkeen vuoksi hoitopaikkoja vapautuu hyvin hajanaisesti eri toimintayksiköistä. Muuttovoittoalueilla kasvuun vastataan yksityisin palveluin.

Lisäksi palvelu- ja hankintaohjelmassa on kirjattu:

·         Kasvualueilla päivähoitokysynnän kasvuun vastataan esisijaisesti tarjoamalla asiakkaalle palveluseteliä yksityiseen päivähoitoon.

·         Alueiden kunnallisen ja yksityisen päivähoidon määrällinen tasapaino pidetään kuitenkin sellaisena, että asukkailla säilyy aito valintamahdollisuus kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välillä.

·         Määrällisessä tarjonnassa tulee huomioida perheiden ehdoton oikeus saada halutessaan kunnallinen päivähoitopaikka.

·         Iltahoito- ja vuorohoito järjestetään kunnallisena päivähoitona; iltahoito alueellisena, vuorohoito keskitettynä palveluna.

 

Tällä hetkellä Kuopion kaupungissa on alueellisesti tarkastellen yksityisiä päiväkoteja seuraavasti:

Keskustan alue: Saksalainen päiväkoti, Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, Pikku-Leijona Oy Poutapilvi

Kelloniemi- Inkilänmäki: Pikku-Leijona  Ilonlaakso, Touhula Pihlajalaakso

Puijonlaakso-Neulamäki: Pikku-Leijona Ketunkolo, Kristillinen päiväkoti, Timantti

Puistokaupunki: Pikku-Leijona Aurinkotuuli

Saaristokaupunki: Touhula Saaristokaupunki, Touhula Rautaniemi, Touhula Märssykori, Touhula Ankkuri, Pilke päiväkoti Väläys, Norrlandia päiväkoti Louna, Musiikkipäiväkoti Priimi

Eteläinen Maaseutu: Touhula Hiltulanlahti, Pikku-Leijona Lintukoto, Touhula Vehmasmäki

 

Alueellisesti tarkastellen yksityisten päiväkotien suhteellinen määrä suhteessa kunnallisten päiväkotien määrään on kriittisin Hiltulanlahden alueella sekä Saaristokaupungissa. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa parannusta tästä näkökulmasta, koska Hiltulanlahteen valmistuu syksyllä 2019 tilat kunnalliselle päiväkodille ja Saaristokaupungin Kuikkalammelle suunnitelmien mukaan 2020.

Tällä hetkellä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palveluntuotannosta Kuopiossa on 20,69 %. Vertailukaupungeista muutamat ovat linjanneet yksityisen palvelun osuuden. Esimerkiksi Turku, Savonlinna ja Kajaani ovat linjanneet yksityisen varhaiskasvatuksen osuudeksi maksimissaan 30 %. Oulu taas on nostanut viimeisimmässä linjauksessaan tason maksimissaan 40 %: n.


Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun suhteellinen osuus on kasvanut Kuopiossa v. 2015 alkaen seuraavasti:

2015: 14,76 %, 2016: 16,30 %, 2017: 17,90 % ja 2018 tilanne: 20,69

Kuopiossa ollaan parhaillaan tekemässä Tila- ja palveluverkostoselvitystä, jossa käydään läpi eri asuinalueiden tilanne niin julkisen kuin yksityistenkin päiväkotien osalta. Samassa yhteydessä on järkevää ottaa kantaa kaupunkitasoisesti sekä alueellisesti kunnallisten ja yksityisten päiväkotien suhteeseen. Tämä asia on kirjattu varhaiskasvatuspalveluiden osalta palveluverkostotyötä ohjaaviin yleisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin seuraavalla tavalla - yksityisen varhaiskasvatuksen verkoston periaatteiden linjaaminen. Valtuustoaloitteen sisältämät vaatimukset linjataan Kuopion kaupungissa tila- ja palveluverkostoselvityksen yhteydessä.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

4

2697/2018 Valtuustoaloite julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelusta Kuopiossa

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Arja Heiskanen

puh. +358 44 718 3550

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           

 

Antti Kervinen ja Taina Vainio poistuivat kokouksesta klo 18.48 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Iris Asikainen esitti, että valtuustoaloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

                                                          Veijo Tirkkonen kannatti Iris Asikaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat lautakunnan jäsenet vastaavat ”JAA” ja jäsen Asikaisen esitystä äänestävät ”EI”.

 

 

Äänestysehdotus ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 3 (kolme) ääntä (Niiranen, Eskelinen-Fingerros ja Svensk) ja jäsen Asikaisen esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Savolainen, Asikainen, Jussila, Kilpi, Loponen ja Tirkkonen), joten jäsen Asikaisen esitys tuli päätökseksi.

 

                             Valtuustoaloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa