Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 14.08.2018/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 58

Asianro 6331/05.10.00/2018

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen 2018 - 2022 Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2018 alkaen

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatuspalvelut sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut

 

Kuopion varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian kehittämisen suunnitelma 2018-2022 kertoo varhaiskasvatuksen digitalisaation päämäärät ja keskeiset näkökulmat.  Suunnitelma perustuu Kuopion varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) ja Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaan (2016) sekä Kuopion strategiaan vuoteen 2030.

Kuopion kaupungin visiona vuoteen 2030 on olla "Hyvän elämän pääkaupunki". Kuopion varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian kehittämissuunnitelmassa visioon päästäksemme olemme valinneet neljä keskeistä päämäärää 1. Hyvinvoivat lapset 2. Osaava henkilöstö 3. Osallistuvat huoltajat ja 4. Ajantasainen tietoturva ja tietosuoja.

Hyvinvoivat lapset -osiossa kuvataan tieto- ja viestintäteknologista osaamista lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tehtävä on kotien rinnalla tukea lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista ja monilukutaitoa, ja edistää näin lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.

 

Osaava henkilöstö -osiossa kuvataan keskeiset ohjelmistot, joita henkilöstö käyttää osana perustehtävän hoitamista.  Hoito- ja kasvatushenkilöstö käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

 

Osallistuvat huoltajat – osiossa kuvataan varhaiskasvatuspalveluiden ja huoltajien välisen vuorovaikutteisen sähköisen asioinnin ja viestinnän ohjelmistoja ja mahdollisuuksia. Sähköiset palvelut mahdollistavat perheille tiedon palveluista ja niihin hakeutumisesta kotoa, ajasta ja paikasta riippumatta. 

 

Ajantasainen tietoturva ja tietosuoja -osiossa kuvataan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä keskeisiä asioita. Varhaiskasvatuspalvelut huolehtivat määriteltyjen linjausten ja tietoturvaratkaisujen toteuttamisesta toiminnassaan. Tärkeänä lähtökohtana tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisessa on säännöllinen tietosuojakoulutus, jonka avulla varmistetaan henkilöstön osaaminen asiakaspalveluissa.

Lisäksi suunnitelmassa on kolme näkökulmaa jotka tukevat päämäärien saavuttamista 1. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 2. Digitaalinen ympäristö 3. Viestintä ja tiedottaminen.

Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit -osiossa kuvataan keskeistä varhaiskasvatuspalvelujen sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää digitaalista yhteistyötä.

Digitaalinen ympäristö -osiossa kuvataan digitaalista ympäristöä, joka luo perustan asiakaslähtöisen sähköisen palveluverkoston ja palveluiden kehittämiselle. Osiossa kuvataan yhteistyötä asiakkaan, kaupungin tietohallinnon ja ICT-palvelutuottajan kanssa.

Viestintä ja tiedottaminen -osiossa kuvataan viestintä- ja tiedottamiskäytäntöjä ennen asiakkuutta ja asiakkuuden aikana sekä hallinto-, alue- ja toimintayksikkö- tason viestintäkokonaisuutta.

Kuopion varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian kehittämisen suunnitelma 2018-2022 on sähköinen asiakirja, joka on tallennettu varhaiskasvatuspalvelujen Intra:aan. Suunnitelma on jatkuvasti päivittyvä.

Suunnitelman eri osioista valmistelusta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon yhteistyöryhmä. Suunnitelman toimeenpanoa valmistellaan kiinteästi osana budjettisuunnitelmaa. Kunkin osioin toimeenpanosuunnitelma esitellään Kasvun ja oppimisen lautakunnassa vuosittain.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Tieto- ja viestintäteknologian kehittämissuunnitelman varhaiskasvatuspalveluissa 2018 – 2022.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maarit Reinikka

puh. +358 44 718 3255

Jaana Lappalainen

puh. +358 44 718 3702

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Maarit Reinikka poistui kokouksesta klo 16.58 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa