Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Juankosken pitäjäraati
Pöytäkirja 23.08.2018/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 23

Asianro 7315/00.01.01/2017

 

 

Pappilanlahden kunnostuksen esiselvitys- käytännön toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen

 

 

 

 

 

                                                      Pitäjäraadin tilaama esiselvitystyö Pappilanlahden kunnostuksesta on valmistunut. Esiselvityksen toteutuksesta on vastannut Ramboll Oy. Raportti valmistui maaliskuussa 2018.

                                                     

                                                      Raportissa esiin tuodut tärkeimmät kunnostustarpeet ovat: rantojen raivaus, ruoppaus ja turvesaarekkeiden poisto.

                                                      Toimenpiteissä eteneminen edellyttää usean eri toimijan välistä yhteistyötä. Pienimuotoisia raivaustöitä on mahdollista tehdä talkoovoimin, mutta hankaluutena tässä on vakuutuksien ym. saanti.

 

                                                      Raportissa on esitetty hyvin seikkaperäisesti mahdolliset etenemismahdollisuuksista ja rahoituksesta.

 

                                                      Raportin pohjalta pitäjäraati voi päättää omalta osaltaan esitettävästä etenemistavasta.

Vaikutusten arviointi               

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                         

 

Puheenjohtaja: Tutustutaan esiselvitykseen ja linjataan jatkotoimenpiteet.

 

 

Päätös                                          Esiselvitys oli jaettu kokouskutsun mukana. Todettiin esiselvityksen toimenpide-ehdotukset:

Ranta-alueiden umpeenkasvua ja pusikoitumista on mahdollista estää raivauksin. Yleisesti ottaen raivaukset ovat kunkin alueen maanomistajan vastuulla ja käytännössä niitä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi talkootyönä tai tuettuna talkootyönä maanomistajan luvalla. Virkistyskäyttö-mahdollisuuksia on mahdollista edistää kunnostamalla ja kehittämällä kaupungin omistamia ranta-alueita. Esimerkkejä mahdollisuuksista ovat mm. polku- tai pitkospuuyhteys venesataman alueelta frisbeegolf-radalle, uima- tai onkilaiturit sekä talviliikuntamahdollisuuksien kehittäminen.

Lokkiyhdyskunnat ovat lajista riippumatta rauhoitettuja ja alueelle asettunut naurulokki on EU-tasolla vaarantunut laji. Suojelutaso tarkoittaa, että yhdyskuntien hävittäminen, pesinnän häirintä, munien tuhoaminen tai lintujen tappaminen on kielletty. Suojelusta huolimatta turvesaarekkeiden poistamiselle pesimäkauden ulkopuolella (talvella) Pappilanlahden alueelta ei ole esteitä. Turvesaarekkeiden poisto voidaan tehdä talvityönä ja poistamisella voidaan avata Pappilanlahdelle vapaata vesialaa ja hidastaa lahden umpeenkasvua. Mahdollisesti toteutettavat ruoppaukset on aina suunniteltava huolellisesti. Ruoppauksiin tarvitaan vesialueen omistajan (UPM Kymmene Oyj) lupa sekä massojen läjityksiin maanomistajan lupa ja itse ruoppauksiin vesilain mukainen lupa.

Pappilanlahden veden vaihtuvuutta olisi mahdollista parantaa ja umpeenkasvua hidastaa jonkin verran avaamalla kertaalleen suljettu salmi Pappilanlahdelta Koivukosken puolelle.

Kunnostustyön edistäminen edellyttää alueellista aktiivisuutta. Toimenpiteiden toteuttamiseen on mahdollista saada rahoitusta monista eri lähteistä. Pienimuotoisten talkootoimien järjestämiseen voi hakea tukea kaupungin talkoomäärärahoista ja isompaa projektia tukemaan on tarpeen miettiä esimerkiksi suojeluyhdistyksen perustamista ja erillisen hankerahoituksen hakua.

( Lähde: Juankosken Pappilanlahden esisuunnitelma, Ramboll Oyj 2018)

 

Päätettiin, että ensin ollaan yhteydessä UPM Kymmenen Oyj:n edustajaan, jonka jälkeen katsotaan järjestäytymistä hankkeen ympärille ja toimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa omaehtoisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa