Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2018/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 64

Asianro 1471/10.02.03/2017

 

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Rakennusjärjestysehdotus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Käsittelyvaiheet                         Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen 28.6.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 16.7.–26.8.2018. Ehdotusaineiston nähtävänäolosta ja mahdollisuudesta antaa lausunto tai jättää muistutus tiedotettiin kuuluttamalla Kaupunkilehdessä, Uutis-Jousessa, Pitäjäläisessä ja Koillis-Savossa. Lisäksi tiedonanto asiasta lähetettiin samoille tahoille kuin valmisteluvaiheessa sekä lisäksi myös luonnoksesta mielipiteen jättäneille. Ehdotuksesta saatiin kommentteja sisältävä lausunto Liikennevirastolta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat todenneet, etteivät ne anna lausuntoa ehdotuksesta. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Puolustusvoimilla ja Fingrid Oyj:llä ei ollut lausuttavaa eikä huomautettavaa ehdotukseen. Ehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.

                                                                                 

Lausunnot                                   Rakennusjärjestysehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.                           

                                                                                                                                                                                             

Muutokset rakennusjärjestysehdotukseen

 

                                                      Rakennusjärjestysehdotukseen on tehty Liikenneviraston lausunnossa esitetyt, rautatien suoja- ja näkemäalueita koskevat lisäykset. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon johdosta rakennusjärjestystä ei ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa, perustelut esitetään lausuntoon annetussa vastineessa.

 

Vaikutusten arviointi                Rakennusjärjestyksen määräysten keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ympäristöön. Määräykset tukevat kestävää kehitystä, jätteiden ja päästöjen vähentämistä sekä nykyaikaisen infrastruktuurin rakentamista. Yritys- ja ilmastopoliittiset sekä taloudelliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat muutoin vähäisiä.

 

Esitys                                            Esitän ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että se esittää rakennusjärjestysehdotuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten rakennusjärjestysehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

                                                                                 

                                                      Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös ja rakennusjärjestys on MRA 94 §:n mukaisesti lähetettävä viivytyksettä tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

Liitteet

2

1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus 6.9.2018

 

3

1471/2017 Lausunnot vastineineen

 

                                                      Valmistelija                                                         

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Marko Rytkönen saapui kokoukseen tämän Asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa