Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2018/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 68

Asianro 2504/10.03.00.03/2016

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 7 / 297-34-190-1 / Savolanrannantie 33

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Tiivistelmä

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 28.6.2018 § 7 velvoittanut asianosaiset poistamaan luvattoman saunarakennuksen 31.8.2018 mennessä ja asettanut velvoitteen tehosteeksi uhkasakon. Asianosaiset ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Kuopion hallinto-oikeudelle:

 

                                                      Asiassa on kiistatonta se, että kehotettuun määräaikaan mennessä kiinteistön omistaja ei ole ryhtynyt korjaamaan tilannetta, vaan on vedonnut erilaisiin käsitteisiin rakennuksesta ja aikatauluihin suunnitelluista toimenpiteistä. Tosiasiassa velvoitetulle on annettu riittävästi aikaa, sillä kehotus on annettu 27.7.2016 eli yli kaksi vuotta sitten.  Lisäksi valittaja vetoaa siihen, ettei muihin vastaaviin tapauksiin ole kohdistettu hallinnollisia pakkotoimenpiteitä. Koska kysymyksessä on luvaton rakentaminen, ei asian ratkaisemisen kannalta ole merkitystä missä järjestyksessä ja missä vaiheessa vastaavaan luvattomaan rakentamiseen on muiden kiinteistöjen osalta ryhdytty.

 

Uhkasakon suuruus on lähtökohtaisesti arvoitu sellaiseksi, että uhkasakon voidaan olettaa velvoitteiden toteuttamiseen.

 

Edellä todettuihin syihin perustuen valitus tulee hylätä ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 7 pysyttää voimassa. Lautakunta toistaa asiassa aiemmin esittämänsä seikat.

 

Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lähetetään:

 

       Ortokuva 2014 (tuloste karttaohjelmasta)

       Kutsut tarkastukseen, päiv. 24.2.2016

       Tarkastuspöytäkirja 26.2.2016 (sis. mittaustulos ja valokuvat)

       Mittausteknikon sähköposti-ilmoitus 29.2.2016 ja mittaustulos 

       Kehotukset 27.7.2016 kiinteistön omistajille

       Asianosaisen sähköpostikirje 19.9.2016 liitteineen kehotukseen liittyen

       Rakennustarkastajan sähköpostivastaus 19.9.2016

       Asianosaisen paperiversiona 22.9.2016 toimittama kirje liitteineen kehotukseen liittyen                                          

       Tarkastuspöytäkirja 3.10.2016 liitevalokuvineen

       Tarkastuspöytäkirja 21.6.2017 (sis. mittaustulos ja valokuva)

       Uhkasakon asettamisvaiheen kuuleminen, selityspyyntö/kirjeet kiinteistön omistajille 18.10.2017

       Asianosaisten paperiversiona 6.11.2017 toimittamat selitykset liitteineen uhkasakon asettaminen (saunalautta asianumero 2504/2016) sekä uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhan asettaminen (laituri asianumero 1631/2016)

       Asianosaisen sähköpostiviesti 3.11.2017 (sis. valokuvia)

       Asianosaisen sähköpostiviesti 4.11.2017 sisältäen selitykset liitteineen uhkasakon asettaminen (saunalautta asianumero 2504/2016) sekä uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhan asettaminen (laituri asianumero 1631/2016)

       Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 7 liitteineen

       Otteet asianosaisille, maanmittauslaitokselle ja poliisille ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 28.6.2018 § 7

       Kopiot saantitodistuksista, lähetekirje

 

 

Liitteet

9

2504/2016 Lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa