Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.10.2018/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 58

Asianro 7156/08.01.00/2018

 

 

Joukkoliikenteen talousarvioiden 2019 esitykset

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

 

                                                          Yleistä

Kuopion ja Siilinjärven viranomaistehtävistä solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu laatia joukkoliikenteen talousarviot. Kuopiossa vuoden 2019 talousarvion valmistelulle on varattu aikaa elokuusta lokakuulle, joten tämän hetkiseen tilanteeseen voi tulla vielä pieniä muutoksia ennen lopullista esitystä. Siilinjärven talousarvioesitykseen ei näillä näkymin tule enää muutoksia.

 

Molempien kuntien kustannusriskiä kasvattaa loppuvuonna käytävän bruttosopimusliikenteen tarjouskilpailu, koska tarjousten hintatasosta ei ole tietoa. Lisäksi riskiä kasvattaa tarjouskilpailun ratkaisussa mahdollisesti käytettävä kilpailun rajoittaminen määräävän markkina-aseman välttämiseksi joukkoliikennelautakunnan 20.9.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Joukkoliikennelautakunta vahvisti 25.1.2018 Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen kustannuksille ja lipputuloille uudet jakoperusteet. Tämä tuli mahdolliseksi, kun Waltti –lippu- ja maksujärjestelmän raportointi kehittyi ja mahdollisuudet tarkastella matkustusta paranivat oleellisesti. Muutos nosti Kuopion osuutta yhteisen liikenteen kustannuksista 15 % ja pienensi Siilinjärven osuutta 11 %. Lipputuloista osa voidaan kohdentaa nyt suoraan kunnille. Jaettavien lipputulojen osalta Kuopion osuus on 23 % ja Siilinjärven 77 %. Tämä pienensi Kuopiolle kohdistuvaa kokonaislipputuloa ja kasvatti Siilinjärven osuutta.

 

Kuopio                                            Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen toiminta ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämisvastuu siirtyivät keväällä 2018 joukkoliikenneyksiköstä Sansia Oy:lle. Kuljetusten järjestämiskustannukset ja Kuopion osuus matkojenyhdistelykeskuksen toimintakustannuksista eivät siten enää sisälly joukkoliikennebudjettiin. Niistä vastaa Kuopion kaupungin perusturva.

 

Kuopiossa talousarvio perustuu ns. bruttobudjetointiin, jolloin talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivaltaa käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja sen seurantaa. Siilinjärven osuudet näkyvät luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulot

Menot

Koulu- ja esikoulukuljetukset

 

 

Myyntituotot

5 010 000

 

Palvelujen ostot

 

 4 780 000

Yhteensä

5 010 000

 4 780 000

Netto

   230 000

 

Joukkoliikenteen järjestäminen

 

 

Myyntituotot

 8 734 000

 

Tuet ja avustukset

 1 195 000

 

Muut toimintatuotot

      91 000

 

Henkilöstökulut

 

     566 600

Palvelujen ostot

 

15 477 800

Muut toimintakulut

 

      140 600

Yhteensä

10 020 000

16 185 000

Netto

 

  6 165 000

Henkilöstökoulutus

 

           7 000

Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä

15 030 000

20 972 000

Netto

 

  5 942 000

Joukkoliikennelautakunta   

 

 

Lautakuntatyö

 

          16 200

Palvelujen ostot

 

          18 200

Luottamushenkilökoulutus

 

            4 000

Yhteensä

 

         38 400

Netto

 

         38 400

 

Kuljetusoppilaista (reilut 2 100 oppilasta) noin puolet kuljetetaan avoimella joukkoliikenteellä. Kuljetuksiin ei ole tulossa oleellisia muutoksia, jonka vuoksi kustannukset arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Koulukuljetuksista saatavat sisäiseen palvelusopimukseen perustuvat tulot kasvun ja oppimisen palvelualueelta sisältävät kuljetuskustannusten lisäksi kuljetussuunnittelijoiden palkkakustannukset ja muita toimintamenoja (mm. ict- ja huonevuokrakulut), minkä vuoksi tulot ovat menoja suuremmat.

 

Vuoden 2018 joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannukset Kuopiolle ovat arviolta 15,44 miljoonaa euroa ja tulot 10,61 miljoonaa euroa. Nettomenot olisivat arvion mukaan 4,83 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 talousarvioon on joukkoliikenteen järjestämiskustannukseksi arvioitu 16,18 miljoonaa euroa ja tuloiksi 10,02 miljoonaa euroa. Nettokustannus olisi siten 6,17 miljoonaa euroa eli 27,6 % kuluvaa vuotta suurempi.

 

Vaikka matkustajamäärien odotetaan jatkavan maltillista kasvuaan, arvioidaan lipputuloja kertyvän kuluvan vuoden tasolla em. yhteisen liikenteen jakoperusteiden muuttumisen vuoksi. Tukia ja avustuksia kertyisi 29 % kuluvaa vuotta vähemmän Viisaan liikkumisen hankkeen päättymisen vuoksi.

 

Kustannuksia nostavat eniten liikennöintisopimuksiin sisältyvä indeksitarkistus kustannustason noususta sekä vuorotarjonnan parantamisesta maksettavat lisäkorvaukset. Merkittävä kustannuslisä syntyy myös Viisaan liikkumisen hankkeessa syntyneiden lisäpalvelujen ylläpitokustannuksista, jotka jäävät joukkoliikenneyksikön vastuulle.

 

Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kustannukset ovat 58 % kuluvaa vuotta suuremmat henkilöstökulujen ja ict-palvelujen ostokustannusten kasvamisen vuoksi.

 

Siilinjärvi                                        Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Siilinjärvellä joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukainen osuus viranomaiskustannuksista. Lisäksi kustannukset sisältävät henkilöstökuluja joukkoliikennevastaavan työpanoksesta.

 

 

Toimintatuotot

         €

Myyntituotot

   929 207

Sisäinen palvelujen myynti

   210 124

Tuet ja avustukset

   446 417

Yhteensä

1 585 748

Toimintakulut

Henkilöstökulut

       4 635

Palvelujen ostot

2 480 677

Yhteensä

2 485 312

Toimintakate

   899 564

 

Toimintakate on arvioitu kasvavan kuluvasta vuodesta 0,4 %.

 

Lipputuloja arvioidaan kertyvän lähes 60 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän, jos kuntakausilippu saadaan otettua käyttöön. Waltti-järjestelmässä kuntalaisuuden varmistaminen on edelleen kesken, eikä sen valmistumisesta ole tässä vaiheessa tietoa. Jos lippu halutaan käyttöön ennen Waltti –valmiutta, tulee ratkaisuvaihtoehdot selvittää. Kelalta saatavia koulumatkatukia arvioidaan kertyvän 20 % kuluvaa vuotta enemmän, jonka ansiosta kokonaistoimintatuotot kasvaisivat 0,4 % tästä vuodesta. Kustannusten arvioidaan kasvavan 0,4 %. Siilinjärven osuuden viranomaistoiminnan kustannuksista arvioidaan nousevan reilut 46 000 euroa. Liikennöintikorvauskustannuksia alentavat puolestaan yhteisen liikenteen uudet jakoperusteet vuorotarjonnan parantumisesta huolimatta.

 

Aikataulu                                       Kuopiossa kaupunginhallituksen ensimmäinen käsittely on 5.11. ja päätöskokous 12.11. Kaupunginvaltuuston ensimmäinen käsittely on 3.12. ja päätöskokous 10.12.

 

Siilinjärvellä talousarvio on kunnanhallituksen käsittelyssä 20.11. ja kunnanvaltuustossa 10.12

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                               Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2019. Jos esityksiin tulee olennaisia muutoksia, tuodaan ne tiedoksi lautakunnalle.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

5

7156/2018 Joukkoliikenteen talousarvio 2019, Kuopio

 

6

7156/2018 Joukkoliikenteen talousarvio 2019, Siilinjärvi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa