Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 14.11.2018/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

§ 56

Asianro 9020/09.05.00.01/2018

 

Piirinuohoussopimusten purkaminen

 

 

Savon Nuohoojat ry:n anomus 30.10.2018 Pohjois-Savon piirinuohoussopimusten purkamiseksi:

 

Viitaten hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta (HE 64/2018 vp) anomme olemassa olevien piirinuohoussopimusten purkamista kahdenkeskisesti Pohjois-Savon alueella 1.1.2019 alkaen.

 

Perusteluina esitämme, että jo nykyinen laki mahdollistaisi järjestelmän muutoksen ns. vapaaksi nuohousjärjestelmäksi ja ministeriöstä saadun tiedon mukaan uusi laki on tarkoitus saada voimaan 1.1.2019 alkaen ja pelastuslaitoksen toimivalta päättyy näin ollen myös 1.1.2019 alkaen. Sisäministeri on myös julkisissa lausunnoissaan antanut ymmärtää (mm. Savon Sanomat 25.10.2018), että sopimukset voidaan purkaa uuden lain voimaan tullessa.

 

Tilanne on ollut kentällä pitkään epäselvä. Tämä muutos olisi selkeyttävä ja tasapuolinen kaikille osapuolille.

 

Edellä esitetyin perustein toivomme anomuksen saavan myönteisen ratkaisun.

 

 

Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 5.11.2018:

 

                                                      Sisäministeriössä valmistellaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Pelastuslain muutos tulisi voimaan 1.1.2019. Lakiesitys on jo käynyt valiokuntakäsittelyn, jossa ei tullut muutosta sisäministeriön esitykseen.

 

                                                      Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

 

                                                      Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohoustaksan hinnasta. Jatkossa nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä. Tällä hetkellä yhdeksän pelastuslaitosta on jo vapauttanut nuohouksen joko kokonaan (7) tai osittain (2) nykyisen pelastuslain nojalla pelastuslaitoksen alueella. Voimaan tullessaan uusi pelastuslaki purkaa kaikki nuohoussopimukset 6 kk siirtymäajan jälkeen koko maassa automaattisesti.

                                                                                

                                                      Asiaa käsiteltiin piirinuohoojien kokouksessa 11.10.2018. Nuohoojat toivat yksimielisesti esille, että piirinuohoussopimukset lopetettaisiin sopijaosapuolten molemmin puolisena ja yhdessä sovittuna irtisanomisena, koska sen jälkeen heidän nuohouspiirien alueella voi olla muitakin nuohoojia, mutta piirinuohoojia sitoisi vielä puoli vuotta olemassa oleva nuohoussopimus ja pelastuslaitoksen määräämä taksa.

                                                      Myös Pohjois-Savon nuohoojat ry on myös pyytänyt asian esille ottamista aluepelastuslautakunnassa kirjeellään 30.10.2018 ( liite), ja nuohoussopimusten purkua kahdenkeskisesti.

 

Pelastuslaitoksen toimivalta nuohouksen järjestämiseen loppuu lain voimaan tuloon 1.1.2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Aluepelastuslautakunta valtuuttaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päättämään piirinuohoussopimukset 1.1.2019 alkaen kunkin piirinuohoojan kanssa kahdenvälisenä sopimuksen purkuna, mikäli uusi laki astuu voimaan 1.1.2019 tai sen jälkeen.  Mikäli piirinuohooja haluaa pitää nuohouspiirinsä hallussaan uudessa laissa annetun 6 kk siirtymäajan ajan, on se mahdollista.

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Paavo Tiitta

puh. +358 17 18 8103

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta valtuuttaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päättämään piirinuohoussopimukset 1.1.2019 alkaen kunkin piirinuohoojan kanssa kahdenvälisenä sopimuksen purkuna, mikäli uusi laki astuu voimaan 1.1.2019 tai sen jälkeen. Mikäli piirinuohooja haluaa pitää nuohouspiirinsä hallussaan uudessa laissa annetun 6 kk siirtymäajan ajan, on se mahdollista.

 

 

Päätös                                          Aluepelastuslautakunta valtuutti Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päättämään piirinuohoussopimukset 1.1.2019 alkaen kunkin piirinuohoojan kanssa kahdenvälisenä sopimuksen purkuna, mikäli uusi laki astuu voimaan 1.1.2019 tai sen jälkeen. Mikäli piirinuohooja haluaa pitää nuohouspiirinsä hallussaan uudessa laissa annetun 6 kk siirtymäajan ajan, on se mahdollista.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa