Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.10.2018/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Omistajaohjausjaosto

42 §

18.6.2018

Kaupunginhallitus

283 §

8.10.2018

 

§ 84

Asianro 5099/02.07.00/2018

 

 

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 18.6.2018 42 §

 

 

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäki on tullut Kuopion kaupungin tytäryhtiöksi 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Yhtiön osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 § kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto. As Oy Ruukkimäki on tytäryhtiöasemassa.

 

Osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen tasearvolla. Mahdolliset osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainat siirtyvät kaupan yhteydessä Niiralan kulman vastuulle. Tarkemmat tiedot myytävistä osakkeista ja niihin kohdistuvista yhtiölainoista selviävät oheisista kauppakirjoista.

 

 

Vaikutusten arviointi         Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

                                           

 

Liitteet

 

5099/2018 Liite Kauppakirja Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeet

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                              Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 


Kaupunginhallitus 8.10.2018 283 §

 

 

Omistajaohjausjaoston käsittelyn jälkeen kauppakirjaan on ollut tarpeen tehdä huomattavia muutoksia liittyen huoneistonumerointiin, osakenumerointiin ja osakkeiden lukumäärään, siirtyvien/kaupan kohteena olevien huoneistojen lukumäärään, kokonaisneliömäärään, kauppahintaan ja lainaosuuteen. Muutettu kauppakirja liitteenä.

 

                                                                

 

Liitteet

 

5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87.018,33 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

 

Päätös                              Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

12

5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87.018,33 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa