Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.10.2018/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

280 §

8.10.2018

 

§ 79

Asianro 2905/00.01.00/2018

 

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) purkaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 8.10.2018 280 §

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.6.2018 § 52 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan esityksen toimintojen yhtiöittämisestä päättämällä perustaa Servica Oy:n ja hyväksymällä liiketoimintakaupan periaatteet ja keskeiset kaupan reunaehdot. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 § 233 päättänyt, että liiketoimintakauppa toteutetaan 31.12.2018 siten, että Servica Oy:n toiminta alkaa 1.1.2019. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta lakkaa ja se voidaan purkaa. Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän ja loppuselvityksen suorittamisesta. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen mukaan sen purkamisesta päättävät jäsenten valtuustot ja liikelaitoskuntayhtymän johtokunta huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenet sovi muusta järjestelystä.

 

Kaupunki sijoittaa Servica Oy:n osakepääomaan 5.153 euroa perustamissopimuksen mukaan ja liikelaitoskuntayhtymän purkamisen yhteydessä yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon noin 7,5 milj. euroa ja myöntää yhtiölle lainaa noin 3,9 milj. euroa. Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta syntyy Kuopion kaupungille myyntivoittoa noin 9,5 milj. euroa. Summat täsmentyvät liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen valmistuttua.

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. Kuopion kaupunki päättää Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa liikelaitoskuntayhtymän per 31.12.2018.

2. Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

3. Kuopion kaupunki valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenten valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2019 mennessä.

4. kaupunginvaltuusto päättää seuraavat talousarviomuutokset:
- määrärahan lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 3.700.000 euroa
- tuloarvion lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 1.800.000 euroa
- määrärahan lisäys antolainoihin 3.900.000 euroa
- tuloarvion lisäys satunnaisiin myyntivoittoihin 9.500.000 euroa
-  Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilö allekirjoittaa purkamissopimuksen.

5. Liikelaitoskuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.


 

Päätös                              Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että

1. Kuopion kaupunki päättää Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa liikelaitoskuntayhtymän per 31.12.2018.

2. Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

3. Kuopion kaupunki valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenten valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2019 mennessä.

4. kaupunginvaltuusto päättää seuraavat talousarviomuutokset:
- määrärahan lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 3.700.000 euroa
- tuloarvion lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 1.800.000 euroa
- määrärahan lisäys antolainoihin 3.900.000 euroa
- tuloarvion lisäys satunnaisiin myyntivoittoihin 9.500.000 euroa
-  Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilö allekirjoittaa purkamissopimuksen.

5. Liikelaitoskuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa