Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2018/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 74

Asianro 8391/02.02.00/2018

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

Perusturvan palvelualueen toimintakate      -147.187.408 euroa

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate                       -244.352.464 euroa

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Elokuun ja syyskuun toteuman perusteella laadittu ennustetta vuoden 2018 talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

Perusturvan palvelualue

Vanhus- ja vammaispalvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,369 M€ suurempana myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Toimintakulut ovat ylittymässä vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömenoissa palkankorotuksista ja henkilöstölisäyksistä johtuen 2,388 M€, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa pääosin asiakaspalvelujen ostoista 3,661 M€ ja henkilökohtaisten avustajien palkoista 0,400 M€. Vanhusten palveluohjauksessa toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,589 M€ alle arvion.

Lapsiperhepalveluissa

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,564 M€ suurempana myynti- ja maksutuottojen arvioitua paremmasta kertymästä johtuen.  Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan palkankorotuksista ja KuEL palkkaperusteisesta eläkemaksuista sekä palvelujen ostoista johtuen 0,844 M€ suurempana.

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan korvausten piirissä olevien valtiolta perittävin korvausten arvioitua suuremmasta toteumasta johtuen 0,977 M€. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,145 M€ arvioitua paremmin.

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 0,116 M€ suurempana ja toimintakulujen 0,641 M€ alle arvion.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 3.892.779 euroa.

Terveydenhuollon palvelualue

Avohoidon palvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,600 M€ suurempana maksu- ja myyntituottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä avohoidon palveluissa henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,440 M€ sekä hoitotarvikejakelun ja maksuttoman ehkäisyn määrärahaylistysten vuoksi   0,300 M€.

Sairaalapalvelut

Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,180 M€ sekä hoitotarvikkeiden osalta 0,075 M€.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,205 M€ pienempänä vuokratuottojen osalta ja 0,025 M€ suurempana myyntituottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta henkilöstömenoissa palkankorotuksista johtuen 0,090 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät päihdepalveluissa 0,526 M€. Vuokrakulut toteutuvat 0,160 M€ alle talousarvion.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,465 M€ suurempana myynti- ja maksutuottojen osalta. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 2,7M€ talousarvioon nähden.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 3.266.000 euroa.

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustollevaltuustolle, että

 

-          perusturvan palvelualueelle vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloarvioita 2.025.360 euroa ja määrärahoja 5.918.139 euroa.

 

-          terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloarvioita 885.000 euroa ja määrärahoja 4.151.000 euroa.

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa