Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 68

Asianro 8582/02.07.01/2018

 

Kuopion kaupungin omistamien Servica Oy:n osakkeiden myynti

 

 

Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.6.2018 § 52 merkinnyt ja maksanut 5.153 kpl Servica Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten Servica Oy:stä 51,53 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö. Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa.

 

Useat pohjoissavolaiset kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa Servica Oy:n omistajuudesta. Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä tulee Kuopion kaupungin liikevaihto Servica Oy:ssä pienenemään, jolloin myös kaupungin omistusosuuden pienentäminen on perusteltua.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Servica Oy:n osakassopimuksen mukaan Servica Oy:n osakkeiden lunastustilanteisiin sovelletaan käypää arvoa, jonka tarvittaessa määrittää KHT-tilintarkastaja. Servica Oy:n oman pääoman käypä arvo on noin 25,2 miljoonaa euroa, jolloin yhden osakkeen arvo on noin 2.500 euroa.

 

Kuopion kaupunki voi myydä omistamiaan Servica Oy:n osakkeita 152 kpl menettämättä määräysvaltaansa yhtiössä.

 

Servica Oy:n toinen pääomistaja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut, että sillä ei ole mitään sitä vastaan, että Kuopion kaupunki myy osakkeitaan uusille osakkaille.

 

                            

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kpl. Tämän myyntierän osalta osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

 

 

Päätös                                            Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa