Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2018/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 90

Asianro 76/00.02.03/2018

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

                                                      Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 18/0252/2/ 15.10.2018, asia: valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa. Päätös, johon on haettu muutosta: Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.12.2016 § 127. – Hallinto-oikeus poistaa Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan valituksen.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/814/2018/ 18.10.2018. asia: Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio. – Lupa myönnetty.

 

                                                      Pohjois-Savon aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/1814/2018/ 10.10.2018 asia: vesialueen täyttäminen Tahkon laskettelurinteiden edustalla ja valmistelulupa, Kuopio, hakija: Huippupaikat Oy. – Lupa myönnetty.

 

                                                      Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/2366/2018/ 12.01.2018, asia: viemäriputken asentaminen Pieni-Pieksä –järveen Hanhisalmen ja Honkaniemen kohdalla ja valmistelulupa, Kuopio. – Lupa myönnetty.

 

                                                      Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös POSELY/1489/2018/ 8.10.2018, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Kuopio 297, kylä: Riistavesi, tila: Majoisensalo 21:77. – Perustettu.

 

                                                      Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös POSELY/2273/2017/ 29.10.2018, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Suomi-100, Kuopio 297, kylä: 429, tila: Ukkala 7:56. – Perustettu.

 

                                                     

                                                      Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 77-91/ 8.10.-6.11.2018

 

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 34-36/ 16.10.-25.10.2018

 

Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat:

-        Rakennusrasitteet § 8 / 30.10.2018

 


 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

-        Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 4.10.–31.10.2018 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset).

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Pääkkönen

puh. +358 17 18 2189

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa