Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2018/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 81

Asianro 8686/02.02/2018

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen v. 2018 talousarviomuutos / Palkankorotukset

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion -2.620.000 €.

 

Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten ja kertaerän vaikutus ylitysennusteessa on -1,744 M€.

 

Loppuosa ylityksestä koostuu seuraavasti:

 

·         Varhaiskasvatusmaksujen tulokertymän ennustetaan ylittävän talousarvion 0,205 M€. Kunnallisessa päiväkotihoidossa lapsimääräennuste vuodelle 2018 on 4.146, ylitystä 30 lasta ennusteeseen. 

·         Vuodelle 2018 asetetun sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu varhaiskasvatuspalveluissa (-0,275 M€). Varhaiskasvatuspalvelujen sairauspoissaolojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan (1.1.-30.9.) verrattuna 1,8 kal.pv/htv.

·         Henkilötyövuosien määrä varhaiskasvatuspalveluissa on kasvanut edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan (1.1.-30.9.) verrattuna 13,8. Uusien päiväkotien (Pikkulinna ja Vuorilinna) perustaminen kesken vuotta on osaltaan aiheuttanut htv:n kasvua ja aiheuttaa myös osaltaan toimintakulujen ylittymistä talousarviosta. Ylitysennuste yhteensä -1,105 M€.

·         Koulukuljetussopimuksen kustannusten ennustetaan vastaavasti alittuvan budjetoidusta 0,300 M€

 

Ennusteeseen sisältyvät riskit:

 

Loppuvuoden ennustetta voi vielä muuttaa korvaushakemukset, joita työntekijät/viranhaltijat ovat tehneet ja tulevat tekemään epäpätevyysalennusten erilaisesta tulkinnasta takautuvasti 2012 lukien. Myös tilinpäätösvaiheessa tehtävä lomapalkkavelkakirjaus voi vielä muuttaa ennustetta.

 

Valmistelija: asiakkuusjohtajat, talouspäällikkö

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioon lisätään toimintatuottoja 205.000 € ja toimintakuluja
-2.825.000 €. Toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä
-2.620.000 € (1,4 %).


 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa