Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2018/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 83

Asianro 8880/00.01.03.01/2018

 

 

Tietoja Kuopion kaupungin perusopetuksesta lukuvuonna 2018 - 2019

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Perusopetusasetuksen mukaan (POA 9 § 1 mom.) opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Koulut ovat laatineet kuluvan lukuvuoden 2018–2019 lukuvuosisuunnitelmat yllä mainitun asetuksen mukaisesti. 

Lukuvuosisuunnitelmista koottu aineisto sisältää tietoja oppilasmääristä, perusopetusryhmien koosta, erityisen tuen oppilaiden määristä, oppilaiden kielivalinnoista, maahanmuuttajaopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetuksen iltapäivätoiminnasta, peruskoulujen opetushenkilöstön määristä sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen käytöstä ja peruskoulun oppilaiden poissaoloista lukuvuonna. Vuosisuunnitelmat sisältävät myös asiat, jotka kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on määritelty kuvattaviksi vuosisuunnitelmissa.

Tiedot Kuopion perusopetuksesta on koottu peruskoulujen lukuvuoden 2018–2019 vuosisuunnitelmista sekä lukuvuoden 2017–2018 arviointitiedoista ja tilastoista.

Kokonaisoppilasoppilasmäärä on jatkanut kasvuaan. Edellisestä lukuvuodesta oppilasmäärä on kasvanut yhteensä 146 oppilaalla. Erityisen tuen oppilaiden määrä ei ole juurikaan prosentuaalisesti kasvanut, mutta entistä suurempi osa heistä opiskelee luokkamuotoisessa erityisopetuksessa.

 Äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvien osuus on kasvanut ja on tällä hetkellä 5,2% oppilaista. Valinnaista kieltä lukevien oppilaiden osuus kaikista peruskoulun oppilaista on vähentynyt hieman kaikissa kielissä. Valinnaisina kielinä opiskellaan alakoulussa englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Yläkoulussa vallinnaisina kielinä opiskellaan saksaa, ranskaa, venäjää, latinaa ja espanjaa.

Huolestuttavana trendinä voidaan nähdä paljon poissaolevien (yli 150 tuntia) oppilaiden määrän kasvu lähestyttäessä yläkoulun päättövaihetta.

Opetushenkilöstön määrä on kasvanut hieman, mitä selittänee oppilasmäärän kasvu ja hankerahalla palkatut resurssiopettajat. Kelpoisten opettajien osuus on lisääntynyt ja on erittäin hyvällä tasolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2018–2019.

 

 

Liitteet

2

8880/2018 Tilastotietoja Kuopion perusopetuksesta lv 2018 - 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Eila Kumpulainen

puh. +358 44 718 4001

Mika Kuitunen

puh. +358 44 718 5151

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa