Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.11.2018/Pykälä 303

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 303

Asianro 8670/14.07.00/2018

 

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -kehityshanke

 

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshankkeen tarve kumpuaa kuntien työllisyyspalvelujen toimintaympäristön merkittävästä muutoksesta lähivuosina. Valmisteltavana on maakunta-, sote- sekä kasvupalvelu-uudistukset, jotka muuttavat olennaisesti kuntien, maakuntien, valtion ja yksityisten palveluntuottajien välistä työnjakoa. Myös alueelliset työllisyyskokeilut ovat päättymässä vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuoliskolla on näillä näkymin käynnistymässä uudet kasvupalvelupilotit. Muutokset ovat niin suuria, että niihin valmistuminen on välttämätöntä aloittaa hyvissä ajoin etupainotteisesti siitäkin huolimatta, että uudistuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelu on edelleen kesken. Lisäksi palveluprosessien asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta pitää edelleen parantaa jatkuvan kehittämisen periaatteella.

 

Kuntien rooli alueen elinvoimaisuuden ja kasvun sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä on merkittävä myös suunniteltujen uudistusten jälkeen. Kuntien tarve pitää toimillaan yllä positiivista työpaikka- ja työllisyyskehitystä sekä edistää kuntalaisten työllisyyttä ja kohtuullista toimeentuloa luo pohjan tulevaisuuden kunnan työllisyyspalvelukonseptin rakentamiselle. Kuopion kaupungin strategian 2030 mukaan kaupungin työllisyyspalvelun perustehtävä määrittyy kahdesta suunnasta: Ensinnäkin yritysten toiminnan turvaamiseksi on tärkeää, että työssäkäyntialueella on osaavaa työvoimaa. Toiseksi pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä työttömien työelämään tai opintoihin sijoittumisen tukeminen on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta olennaista.

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshanke toteutetaan ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020. Hankkeen päätavoitteena on kaupungin työllisyyttä edistävän toiminnan uudistaminen elinvoimatehtäviä tukevaksi kokonaisuudeksi. Osatavoitteet muodostuvat puolestaan asiakaslähtöisten, joustavien, kustannustehokkaiden ja vaikuttavien palvelukokonaisuuksien ja yksittäisten palvelujen jäsentämisestä, mallintamisesta, tuotteistamisesta ja vakiinnuttamisesta.

 

Kehitystyö toteutetaan asiakastyön sekä palvelu- ja toimintamallikokeilujen kautta. Prosessien uudistaminen tehdään LEAN-periaatteita hyödyntäen. Kehittämistyön aikana luodaan lisäksi tarvittavat kumppanuusverkostot sekä vakiinnutetaan innovatiiviset dynaamiset sopimus- ja hankintamallit. Hankkeeseen liitetään myös suunnitteilla oleva TE-toimiston ja Kuopion kaupungin yhteistyömallin mukainen asiakaspalvelu- ja kehittämistyö. Suunnitelmat valmistunee tältä osin vuoden 2019 alkupuolella.

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelun asiakkaita ovat rekrytointiin apua tarvitsevat työnantajat sekä ne kuntalaiset, jotka tarvitsevat ja haluavat saada vahvasti räätälöityä henkilökohtaista tukea, ohjausta ja valmennusta polullaan kohti työmarkkinoita. Yksilötasolla palvelujen käyttäjiksi halutaan saada mm. lapsiperheiden työttömiä vanhempia, työttömiä nuoria, työttömyysuhan alla olevia opiskelijoita, ulkomailta Kuopioon tulleita opiskelijoita, osaajia tai työttömiä sekä uuden työuran luomiseen apua tarvitsevia aikuisia työttömiä.

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshankkeen asettaa kaupunginhallitus ja prosessin omistajana toimii työllisyyspalvelujohtaja. Kehityshankkeen ohjausryhmänä toimii elinvoimapalvelun johtotiimi. Hankkeen etenemisestä raportoidaan erikseen sovittavalla tavalla kaupunginjohtajan johtoryhmälle sekä kaupunginhallitukselle. Kehityshanke rahoitetaan kokonaisuudessaan työllisyyspalvelun vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta. Mahdolliset painopisteet ja niiden muutokset sovitaan vuosittain TA-prosessin yhteydessä.

 

Työllisyyspalvelujohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

 

 

Liitteet

1

8670/2018 Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -Hankesuunnitelma

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Oksanen

puh. +358 44 718 1711

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -kehityshankkeen hankesuunnitelman ja päättää asettaa ko. hankkeen ajalle 1.1.2019-31.12.2020.

 

Päätös                                          Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Oksanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa