Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.11.2018/Pykälä 305

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8716/2018 Rahoitussopimus CEB

 

 

§ 305

Asianro 8716/02.05.04/2018

 

 

Rahoitussopimuksen tekeminen Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa

 

 

Euroopan Neuvoston kehityspankki CEB (Council of Europe Development Bank, CEB) rahoittaa hankkeita, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan Neuvoston kanssa. Pankki perustettiin vuonna 1956 alun perin rahastona, jonka ensisijaisena päämääränä oli edesauttaa Euroopan pakolaisongelman ratkaisua. Nykyisin CEB rahoittaa hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä erityisesti koulutuksen, terveyden, sosiaalisen asuntotuotannon ja työllisyyden alalla. Työllisyyttä pankki tukee erityisesti lainoittamalla pk- ja mikroyrityksiä. Lainanannon erityisiä painopistealueita ovat Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat.

 

Pankilla on 41 jäsenmaata Euroopassa. Suomi on ollut pankin jäsen vuodesta 1991 1,268 prosentin osuudella. Euroopan Neuvoston suurlähettiläät muodostavat pankin johtokunnan (Governing Board), joka on pankin ylin päättävä elin. Pankin hallintoneuvostoon (Administrative Council) kuuluu pääsääntöisesti jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden edustajat, ja se päättää muun muassa lainahankkeista.

 

Kuopion kaupunki on neuvotellut CEB:n kanssa vuosien 2019 – 2021 investointien, erityisesti koulujen, päiväkotien, kulttuurin ja urheilun, rahoittamisesta. Pankin hallintoneuvosto on hyväksynyt kaupungin investointiohjelman pankin periaatteiden mukaiseksi rahoituskelpoiseksi kohteeksi 28.9.2018. CEB on päättänyt myöntää Kuopion kaupungille pitkäaikaista rahoitusta ja tarjoaa allekirjoitettavaksi 50 miljoonan euron suuruista rahoitussopimusta, jonka puitteissa voidaan nostaa 2-5 erillistä enintään 15 vuoden mittaista lainaa sopimuskaudella. Jokainen nosto hinnoitellaan erikseen nostohetkellä. CEB:n antamien hinnoitteluindikaatioiden perusteella kyseessä on kilpailukykyinen vaihtoehto nykyisessä rahoitusmarkkinassa.

 

Rahoitussopimuksen allekirjoittaminen ei velvoita kaupunkia lainannostoihin, mutta mahdollistaa sen. Rahoitussopimuksen puitteissa myöhemmin nostettavalle luotolle ei tarvitse asettaa vakuutta. Jokaista nostoa suunnitellessa arvioidaan sen hetkinen markkinatilanne suhteessa CEB:n tekemään tarjoukseen ja nostoista tehdään erilliset päätökset voimassaolevien delegointivaltuuksien mukaisesti. Nostot ovat osa valtuuston vuosittain hyväksymää pitkäaikaisen lainan nostovaltuutta.

 

 

 

Liitteet

3

8716/2018 Rahoitussopimus CEB

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa allekirjoitettavan 50 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Rahoitussopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                          Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pietikäinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa