Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 94

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkastettu edellisen kerran lautakuntien kokouksissa 12.9.2018 (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta §61) ja 18.9.2018 (Kasvun ja oppimisen lautakunta §69) vastaamaan 1.11.2018 palvelualueiden tietohallintopäällikön tarkistettua roolia ja toimivaltaa. Lisäksi toimintasääntöön korjattiin teknisiä korjauksia vastaamaan kaupungin virkanimikkeitä ja hallintosääntöä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toinen asiakkuusjohtaja Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen vastuualueen asiakkuusjohtaja on jäänyt tehtävästään eläkkeelle ja asiakkuusjohtajan virkaa hoidetaan väliaikaisin järjestelyin vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2019 alusta Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on yksi asiakkuusjohtaja, jonka tehtäviin on Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 7.11.2018 kokouksessaan tekemällä virantoimitusvelvollisuuden muuttamispäätöksellä,§82, lisätty ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen asiakkuusjohtajan tehtävät.

 

Samassa yhteydessä hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on linjannut aiemman asiakkuusjohtajan viran käyttämisen palvelupäällikön virkaan. Palvelupäällikkö ottaa vastatakseen kansalaistoiminnan palvelut.

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintasääntöön on luonnosteltu em. virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen edellyttämät toimivallan ja vastuiden delegoinnit. Lisäksi toimintasääntöä on täsmennetty hyvinvoinnin edistämisen liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön nimikkeen osalta ja uuden palvelupäällikön keskeisimmät tehtävät ja vastuut on kuvattu uudessa toimintasääntöluonnoksessa.

 

Liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön nimikkeen muuttamisesta tehdään erillinen toimivaltaisen viranhaltijan päätös.

 

Keskeisimmät tarkennukset on tehty toimintasäännön luvun III Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta §11 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden johtavien virkamiehien erityinen toimivalta, kohtaan A: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

Esityksen liitteenä on luonnos uudesta toimintasäännöstä sekä tarkempi erittely muuttuneista kohdista.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee toimintasääntöä kokouksessaan 18.12.2018. Uusi toimintasääntö tulee voimaan hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakuntien hyväksynnän jälkeen (§20).

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

 

Esitys                                              Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan edellä esitetyt toimintasääntömuutokset. Toimintasäännön muutokset astuvat voimaan ja noudatettavaksi 1.1.2019, kun sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on ne hyväksynyt ja pöytäkirja on tarkastettu. Päätös esitetään hallintolain 6.6.2003/434 §49f (7.8.2015/983) mukaisesti heti täytäntöön pantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Liitteet

9

1144/2014 Luonnos toimintasäännöksi

 

10

1144/2014 Kokouksen esittelymateriaali

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa