Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.11.2018/Pykälä 336

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

213 §

21.11.2018

 

§ 336

Asianro 9168/02.08.00.01/2018

 

 

Pienen Neulamäen vaihe 3 rakentaminen, rahoitus ja urakoitsijan valinta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 21.11.2018 213 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin yritystonttivarannosta pääosa keskittyy tällä hetkellä Pieneen Neulamäkeen. Alueelta löytyy tontteja eri kokoisia rakennushankkeita suunnitteleville yrityksille. Tonttivaranto, joka koskee noin 500 - 1 000 m2 käsittäviä rakennushankkeita, alkaa uhkaavasti käydä vähiin Pioneerikadun varrella. Suurin osa kysynnästä koskee tätä kokoluokkaa. Samoin haasteita on löytää tontteja yrityshankkeille, joiden vaatima tonttitarve on kokoluokkaa

3 - 4 ha. Suunnitellulla alueella varmistetaan em. tonttien riittävyys siihen saakka, kun alueelle kaavailtu seuraava asemakaava saadaan tehtyä ja sitä kautta uutta tonttireserviä.

 

Hankintayksikkö Sansia Oy on pyytänyt urakkatarjouksia Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen puolesta Pienen Neulamäen 3-vaiheen yritystonttien esirakentamisesta ja Majurinkadun sekä Asevarikontien rakentamisesta murskepintaisina. 3-vaihe liittyy aiemmin vaiheessa 1 ja 2 rakennettuihin katuihin. Vaiheessa 1 ja 2 on rakennettu mm. Pieni Neulamäentie Karttulantiestä Kranaattikujan alkuun saakka.

 

Kokonaishinnalla toteutettavaan osuuteen urakassa kuuluu katujen (Asevarikontien ja Majurinkadun) rakentaminen vesihuoltoineen, katuvalaistuksineen sisältäen kaukolämmön ja kaapelointien maatyöt.

 

Urakkaan kuuluvien tonttien esirakentaminen toteutetaan yksikköhintaurakkana sisältäen mm. maanleikkaus- ja louhintatöitä. Liitteenä olevissa ilmakuvassa ja otteessa asemapiirroksesta on esitetty rakennettava alue.

 

Urakasta tehtiin 12.10.2018 hankintailmoitus julkaistavaksi julkisten hankintojen tietokannassa (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 25 §).

 

Tarjouspyyntöaineisto tallennettiin urakkatarjouskilpailun järjestäneen Sansia Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin.

 

Tarjoukset tuli jättää viimeistään 12.11.2018 kello 12:00 sähköisesti samaan portaaliin.

 

Tarjoukset otetaan vastaan ja avataan Sansia Oy:ssä.

Kohteelle ei ole varattu talousarviossa kuluvalle vuodelle erillistä investointimäärärahaa. Kaupunginhallituksella on valtuus käynnistää uusien yritysalueiden rakennushankkeita enintään viiden miljoonan euron rajaan saakka, joten hanke esitetään rahoitettavaksi ko. määrärahasta.

 

Hankintapäätös tehdään purkavalla ehdolla siten, että ko. päätös voidaan purkaa ja hankinta voidaan keskeyttää, mikäli kaupunginhallitus ei myönnä ko. yritysalueelle sijoittuvaan hankintaan (rakennusurakka) esitettyä myönteistä rahoituspäätöstä, joka on tullut lainvoimaiseksi.

 

Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija, mikäli rahoitus myönnetään.

 

Vaikutusten arviointi            -

 

Esitys                                         Koska ko. hankinnan osalta annettujen tarjousten arviointi valmistuu vasta viikolla 46 (12.11. alkava viikko), on tarkoituksenmukaista käsitellä ko. hankintaa ja sen osalta tehtävää esitystä tarkemmin vasta kaupunkirakennelautakunnan kokouksen yhteydessä.

 

       tarkempi päätösesitys annetaan kokouksessa ja hankintapäätös tehdään mainittu selvitys huomioon ottaen

       kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää rahoituksen ko. rakentamishankkeelle

       päätettävä hankintapäätös voidaan kaupungin taholta yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta purkaa ja ko. hankinta voidaan keskeyttää, ellei ko. asiassa saada kaupunginhallituksen tekemää hankinnan kannalta riittävää ja lainvoimaista rahoituspäätöstä

       urakkasopimus solmitaan hankintapäätöksessä todetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa, kun kaikki yllä todetut hankinnan edellytykset täyttyvät.

 

Liitteet

 

9168/2018 Liite 1 ilmakuva alueesta

 

 

9168/2018 Liite 2 ote asemakaavasta

 

 

9168/2018 Pienen Neulamäen vaihe 3 rakentaminen, rahoitus ja urakoitsijan valinta

 

 

9168/2018 Tarjousten avauspöytäkirja

 

 

9168/2018 Tarjousten vertailutaulukko

 

Viiteaineisto

 

9168/2018 Tarjouspyyntö

 

                                                      Valmistelija                                                      

Marko Korhonen

puh. +358 44 718 5193

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että pöydälle jaettiin päätösehdotus urakoitsijan valinnasta.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta päätti, että:

•                         kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää rahoituksen ko. rakentamishankkeelle

•                          päätettävä hankintapäätös voidaan kaupungin taholta yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta purkaa ja ko. hankinta voidaan keskeyttää, ellei ko. asiassa saada kaupunginhallituksen tekemää hankinnan kannalta riittävää ja lainvoimaista rahoituspäätöstä

•                          urakkasopimus solmitaan hankintapäätöksessä todetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan Savon Kuljetus Oy:n kanssa, kun kaikki yllä todetut hankinnan edellytykset täyttyvät

 

                                                                                 


 

 

 

 

 

Liitteet

12

9168/2018 Liite 1 ilmakuva alueesta

 

13

9168/2018 Liite 2 ote asemakaavasta

 

14

9168/2018 Pienen Neulamäen vaihe 3 rakentaminen, rahoitus ja urakoitsijan valinta

 

15

9168/2018 Tarjousten avauspöytäkirja

 

16

9168/2018 Tarjousten vertailutaulukko

 

 

 

                                                      Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarviossa antanut kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusien yritystilojen- ja alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannuksiltaan enintään 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää myöntää 3 006 936,4 €:n  (alv 0 %)  rahoituksen ko. rakentamishankkeelle.

 

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen oli kokouksesta poissa esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa