Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 28.11.2018/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 32

Asianro 5244/00.01.02.00/2018

 

 

Pitäjäraadeilta tulleiden teiden, kevyen liikenteen väylien rakentamisen ja liikenneturvallisuuteen liittyvien aloitteiden pohjalta käynnistettävä kehittämistyö

 

 

 

 

 

Kevyen liikenteen väylät ja liikenneturvallisuus yleensä on tullut keskeisesti esille pitäjäraatien työskentelyssä ja myös kaupunginjohtajan kevään pitäjäraatikierroksella lähes kaikissa tilaisuuksissa otettiin esille maaseutualueiden yleisten teiden kunto ja kevyen liikenteen väylät ja liikenneturvallisuus. Asiaan liittyviä aloitteita ovat esittäneet mm. Palonurmen kyläläiset ja Muuruveden kyläyhdistys ja asukkaat, Riistaveden ja Vehmersalmen asukkaat ja pitäjäraadit.

 

                                                      Kaupungin puolelta asiaa on pyritty edistämään eri toimenpitein, mutta harvaan asutun ja liikennemääriltään pienten kyläalueiden väylähankkeiden edistäminen nykyisessä kaupungin ja Ely-keskuksen välisessä vastuunjaossa on todettu haasteelliseksi.

 

                                                      Ratkaisua asiaan on lähdetty etsimään virkamiesvalmistelun kautta kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenneosaston kanssa. Ajatuksena on ollut, että Kuopion maaseutualueiden väyläinvestoinnit ja liikenneturvallisuuden parantaminen yhdistetään uuden luonnonkuitupohjaisen raaka-ainemateriaalin, kuituhampun, tuotannollisen toiminnan edistämiseen. Lähtökohtana oli referenssiasiakkuuteen pohjautuva kehittämiskokonaisuus, joka hankkeistetaan.

 

                                                      Kuituhampun tuotanto- ja liiketoimintaympäristöä on selvitetty ja kehitetty Kuopion (aikaisemmin Juankosken) kaupungin toimesta kahden kehittämishankkeen avulla, Designajattelu ja kuituhampun jatkojalostus
-esiselvityshanke ja Kuituhampun kokonaisvaltainen käyttö -KUHAKO
-hanke, jonka vastuullinen toteuttaja oli Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampus. Näiden kahden hankkeen avulla on voitu selvittää kuituhampun tuotanto- ja liiketoimintaympäristön nykytilanne ja tarvittavat toimenpiteet kehitystyön jatkamiseksi.

 

Raaka-ainemateriaalina kuituhamppu on erittäin monipuolinen ja se sijoittuu raaka-aineena kasvavaan biotalouspohjaiseen kuituraaka-ainemarkkinaan.

Onnistuessaan kehittämistyö luo suomalaiselle maaseudulle aivan uuden tuotantoalan, jolla voisi olla myös kansainväliset markkinat.

 

Kuituhampun soveltuvuutta väylärakentamisessa ja kehittämisidean toimivuutta on käsitelty lokakuun alussa pidetyssä työpajassa, jossa oli edustettuna Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenneosaston, Kuopion kaupungin, Itä-Suomen yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun, tie- ja vesirakentamiseen liittyvän maanrakennusalan yrityksiä, komposiittialan ja kuituhampputuotantoon ja jalostamisen yrityksiä. Työpajassa päätettiin jatkaa kehitystyötä. Seuraava kokoontuminen on joulukuun alussa.

 

                                                      Kaupungin puolelta edustettuna on ollut kaupunkiympäristön palvelualueen ja kansalaistoiminnan yksikkö (pitäjäraadit).

 

                          

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien edustajien tulisi päättää asian jatkovalmistelusta, miten voisimme toteuttaa asukkaista ja yrityksiä osallistavaa suunnittelua hankkeessa.

 

 

Liitteet

1

5244/2018 Väylähankkeiden esittely lähidemokratiajaostolle 28.11.2018

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

 

Käydään keskustelu asiasta ja päätetään hankkeen jatkovalmistelusta ja siitä, miten asukkaat ja yritykset osallistetaan hankkeen suunnitteluun.

 

 

Päätös                                          Liisa Jokela esitteli asiaa kokouksessa.

 

Merkitään, että esittelyaineisto liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

 

Päätettiin, että hankkeen valmistelua jatketaan yhdessä yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Ely-keskuksen kanssa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa