Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 232

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 232

Asianro 783/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Osakeyhtiö Hallman / Puijonlaakso 12-20-2 (Luistelijantie 4)

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavamuutos koskee kiinteistöä 12-20-2. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kiinteistön käyttötarkoituksen muutos liikerakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

 

Vaikutusten arviointi                Alueen täydennysrakentaminen tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa olemassa olevan kunnallistekniikan ja palveluverkoston hyödyntämisen. Hankkeen toteutuminen lisää ja monipuolistaa Puijonlaakson asuntotarjontaa. Uusi asutus vilkastuttaa ja elävöittää aluetta sekä parantaa Puijonlaakson yritysten ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Liikenteen määrä ja autopaikkojen tarve lisääntyvät. Uudisrakentaminen vaikuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaan ja naapuruston näkymiin.

 

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja olemassa olevan kunnallistekniikan ja infrastruktuurin hyödyntäminen vaikuttavat postitiivisesti ilmastoon ja ovat taloudellisempia vaihtoehtoja kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen. Yhdyskuntarakenteen eheytymisen hyödyt tasapainottavat rakentamisesta koituvia ympäristövaikutuksia.

 

Jatkotoimenpiteet                    Vireilletuloaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 9.1.2019.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

8

783/2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Erja Soranta

puh. +358 44 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa